Liceul Tehnologic Bîrsești Târgu Jiu, Gorj

Oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B si Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit!
Oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B si Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit!
Oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B si Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit!
Oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B si Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit!

Oferta educaţională 2018-2019
Învăţământ de Zi – FILIERA: TEHNOLOGICĂ
Clasa a IX-a: PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului Specializarea: Tehnician veterinar- 1 clasă-28 locuri;
ȘCOALA PROFESIONALĂ Clasa a IX-a: Domeniul de pregatire de bază –Mecanică, Domeniul de pregatire profesionala generala –Mecanica de motoare; Calificarea profesionala–Mecanică auto – 1 clasa
Clasa a IX-a: Domeniul de pregatire de bază –Comerț, Calificarea profesionala–Comerciant vânzător – 1 clasa
Învățământ Frecvenţă Redusă- Filieră Teoretică
Clasa a IX-a Profil: Real, Specializarea: Științe ale naturii – 2 clase -56 locuri
Învățământ seral – FILIERA: TEHNOLOGICĂ
3 clase din care:
1 clasă a IX-a – PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului, Specializarea: Tehnician veterinar-1 clasă – 28 locuri
2 clase a XI-a
PROFIL: Resurse naturale și protecția mediului; Specializarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului – 1 clasă – 28 locuri
PROFIL: Servicii; Specializarea: Tehnician în activități economice -1 clasă – 28 locuri
Învățământ postliceal
Începând cu anul școlar 2010-2011 la nivelul unității de învățământ funcționeaza Școala Postliceală:
FILIERA: TEHNOLOGICĂ; DOMENIUL: Agricultură
SPECIALIZAREA: Tehnician în protectia plantelor
– 1 clasă cu 28 locuri – durata de 2 ani cu finanțare de la buget (Înscrierea nu este condiționată de diploma de bacalaureat!).

tel/fax: 0253/214002
Web site: www.birsesti.ro
E-mail: gsbirsesti@yahoo.com

Liceul Tehnologic Bîrsești, este situat la periferia Municipiului Tg-Jiu, la 3 Km de reședința județului Gorj .
Istoricul acestei școli își găsește originea începând cu anul 1947, când la nivelul localității Bîrsești, funcționa Școala Practică de Horticultură cu un număr redus de clase și elevi.
În anul 1966 s-a înființat, în localitatea Bârsești, Liceul Agricol – cu specialitatea horticultură .
La nivelul județului Gorj exista în acea perioadă și la Tg-Cărbunești un liceu cu profil agricol , dar prin desființarea acestuia, numărul specializărilor existente la nivelul liceului nostru a crescut considerabil, astfel că pe lângă specializările existente, de horticultură, protecția plantelor și contabilitate a apărut și cea de veterinar .
În prezent, la nivelul Liceului Tehnologic Bîrsești se pregătesc elevi și adulți în diferite specializări: tehnician în activități economice, tehnician agromontan, tehnician ecolog și protecția calității mediului , tehnician veterinar, technician în agricultură.
Filiera liceului este atât Tehnologică cu profil Resurse Naturale și Servicii, cu specializările: tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician agromontan, tehnician în agricultură, tehnician în activități economice, technician veterinar dar și Teoretică cu profil Real, specializarea Științe ale Naturii.
Unitatea noastră este singura unitate școlară la nivelul Județului Gorj care asigură pregătirea în aceste specializări, pe ruta direct, astfel că la nivelul liceului există în prezent 30 de clase.
Pe termen lung Liceul Tehnologic Bîrsești îşi propune adaptarea ofertei de şcolarizare la necesităţile sociale şi profesionale impuse de permanentele transformări socio-economice.
Director: prof. Dabelea Maria
Director adj.: prof. Cojocaru Catalin

 

La nivelul școlii, spațiile destinate procesului de învățământ sunt în numar de 55, din care:
săli de clasă – 22, dotate cu câte 2 calculatoare Pentium IV
laboratoare – 11, dintre care: 1 Veterinar, 2 Fizică, 2 Chimie, 2 Informatică, 2 Biologie,1 Agrotehnică,1 protectia plantelor
cabinete – dintre care: – Protecția mediului, Matematică, Limba română, Geografie, Istorie.
alte spații –
1 atelier mecanic (Școala dispune din anul școlar, 2010-2011, prin Planul de învățământ, de oportunitatea obținerii permisului de conducere, categoriile B si Tr, oferind posibilitatea efectuării școlii gratuit).
– 1 Bibliotecă dotată cu 20000 volume, cu 223 utilizatori activi.
– Școala dispune de două laboratoare informatică AEL, însumând 52 calculatoare ce ajută la implementarea sistemului educațional de învățământ AEL, din care : 50 calculatoare Pentium IV + 2 servere, 2 table IQ Board, 1 multi funcțională.
– Școala dispune de un Centru de documentare și informare (CDI) , dotat la standarde europene.
– Liceul Tehnologic Bîrsești beneficiază de implementarea unui proiect de realizare a unui campus școlar, având drept componente: cantină, sală de festivități, internat, sală de sport și zece noi săli de clase;
– 1 teren sport
Școala dispune de:
– un parc dendrologic în suprafață de 1,66 ha cu arbori și specii ornamentale
– o linie telefonică / fax si de acces la internet prin fibră optică.
– 1 cabinet veterinar, dotat cu aparatură modernă la standarde europene.
– un cabinet de consiliere psiho-pedagogică;
– în unitatea noastră se editează o revistă școlară -,,Verde crud,;
– Școala oferă posibilitatea cazării elevilor la internat și servirea mesei;
– Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă sunt corespunzătoare;
– Mobilierul școlar este modern, adaptat particularităților de vârstă ale elevilor;