Liceul Tehnologic Baia de Fier

Niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal

Plan de școlarizare:

• grădiniță – 1 grupă cu program prelungit (8 lei/zi)
• liceu zi – 1 clasă a IX-a – tehnician în turism
• liceu seral – 1 clasă a IX-a – tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
• profesională – 1 clasă a IX-a – tinichigiu vopsitor auto (cursuri gratuite pt. Școala de șoferi)
• postliceală – 1 clasă – tehnician laborant pentru protecția calității mediului

Baza materială:

• 30 săli de clasă renovate şi mobilate modern, dotate cu retroproiectoare și calculatoare conectate la internet;
• 1 laborator de informatică dotat cu 25 de calculatoare conectate la internet;
• 1 laborator fonic pentru studierea limbilor străine;
• 1 laborator pentru legislație rutieră dotat cu 10 calculatoare conectate la internet;
• 1 laborator chimie, 1 laborator fizică, 1 laborator biologie;
• cabinete de matematică, limba română, limbi moderne, istorie, tehnologie;
• 2 ateliere mecanică;
• 1 cabinet consiliere psihopedagogică;
• 1 Centru de Documentare şi Informare, Bibliotecă;
• Sală de festivităţi;
• Sală de sport, Bază sportivă;
• Sistem de supraveghere audio-video.

Date de contact

Denumirea unității: Liceul Tehnologic Baia de Fier
Adresa: Baia de Fier, Gorj, Nr. 367
Tel/fax: 0253461328
E-mail: grup_scolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com
Site: www.ltbaiadefier.ro