Colegiul Gheorghe Tatarescu Rovinari

Loading


OFERTA EDUCAŢIONALĂ An şcolar 2017-2018

CLASA a IX-a
Liceu – forma de învăţământ zi- 4 clase
Profil Real-1 clasă
Specializarea :
Ştiinţe ale naturii (28 locuri)
Profil umanist-1 clasă
Specializarea:
Filologie (28 locuri)
Profil tehnic-2 clase
Specializarea :
Electronică automatizări-1 clasă-(28 locuri)
Electromecanică -1 clasă- (28 locuri)

CLASA a IX-a
Învăţământ profesional cu durata de 3 ani-1 clasă
Calificări solicitate de CE Oltenia
Domeniul de formare: Mecanică
Calificarea profesională:
Strungar
1/2 clasă- (14 locuri)
Domeniul de formare: Electric
Calificarea profesională:
Electrician exploatare joasă tensiune
1/2 clasă- (14 locuri)
Important!
Elevii primesc bursă profesională
Şcoală Postliceală-
2 clase
(Nivel 5)- Fără taxă
Anul I-Şcoală Postliceală-2 clase
Domeniul de formare:
Informatică-1 clasă (28 locuri)
Calificarea profesională:
• Tehnician echipamente de calcul

Domeniul de formare:
Servicii-1 clasă (28 locuri)
Calificarea profesională:
• Tehnician în activități de secretariat
Şcoala de maiştri -1 clasă
(Nivel 5)- Fără taxă
Domeniul de formare:
Electric (28 locuri)
Specializarea:
Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări
Clasa a XI-a liceu-Învăţământ seral -1 clasă
Domeniul de formare:
Mecanică (28 locuri)
Calificarea profesională:
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii


Relații suplimentare la sediul unitații din Str. Jiului, Nr.1, Rovinari, Telefon: 0253/371323