Liceul Tehnologic Baia de Fier, Oferta educațională 2021-2022

Plan de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022:

 • învățământ preșcolar – 2 grupe cu program prelungit (10 lei/zi)

                                             – 3 grupe cu program normal

 • învățământ primar
 • învățământ gimnazial
 • învățământ liceal zi – 1 clasă a IX-a – tehnician în activități economice
 • învățământ liceal seral – 1 clasă a X-a și 1 clasă a XIII-a – tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 
 • învățământ profesional – 1 clasă a IX-a – tinichigiu vopsitor auto (cursuri gratuite pt. Școala de șoferi) 

Asigurăm transport gratuit, cu microbuzul școlar, elevilor din următoarele localități: Polovragi, Alimpești, Bumbești-Pițic, Bălcești.

Baza materială:

 • 30 săli de clasă renovate şi mobilate modern, dotate cu retroproiectoare și calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator de informatică dotat cu 25 de calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator fonic pentru studierea limbilor străine;
 • 1 laborator pentru legislație rutieră dotat cu 10 calculatoare conectate la internet;
 • 1 laborator chimie, 1 laborator  fizică, 1 laborator biologie;
 • cabinete de matematică, limba română, limbi moderne, istorie, tehnologie;
 • 2 ateliere mecanică;
 • 1 cabinet consiliere psihopedagogică;
 • C.D.I. + Bibliotecă;
 • 1 Cabinet medicină generală și 1 Cabinet stomatologic (elevii au gratuitate);
 • Sală de festivităţi;
 • Sală de sport; Bază sportivă;
 • Sistem de supraveghere audio-video.

Adresa: Comuna Baia de Fier, Strada Principală, Nr. 367, Jud. Gorj

Tel/fax: 0253461328

E-mail: grup_scolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com

Site: www.ltbaiadefier.ro

Niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional