Liceul „Constantin Brâncuşi” Peștișani a împlinit 50 de ani

Loading

Timp de o săptămână, în perioada 7-13 octombrie 2013, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” din Peştişani a organizat o serie de manifestări dedicate celor 50 de ani de la înfiinţare. Organizatorii evenimentului, pe lângă liceul amintit, Primăria şi Consiliul Local Peştişani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj ş.a. Manifestările au fost onorate de majoritatea oficialităţilor judeţene, de la conducătorii Consiliului Judeţean şi Prefecturii Gorj până la parlamentari şi alţi invitaţi de onoare.

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peştişani a împlinit 50 de ani
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peştişani a împlinit 50 de ani

Au trecut cinci decenii din momentul când se năştea Liceul Teoretic Peştişani. După câţiva ani, la 15 martie 1970, unitatea şcolară devenea  Liceul de Cultură Generală „Constantin Brâncuşi” Peştişani, preluând numele ilustrului fiu al acestei localităţi. În 1973 liceul a devenit industrial cu clasele de liceu în meseriile: prelucrării prin aşchiere, prelucrarea lemnului şi confecţii textile, iar în 1974 a început şcolarizarea şi la învăţământul profesional (mecanic şi electric) unitatea fiind patronată de întreprinderi de profil.
Din anul 1982 liceul a fost patronat de I.M..Jilţ cu meserii din domeniul minier, purtând denumirea de Grup Şcolar Industrial Minier „Constantin Brâncuşi” din anul 1991. Din anul 2012 datează actuala denumire de Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peştişani.

Programul manifestărilor

În perioada 7-13 octombrie 2013, Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Peştişani a sărbătorit  50 de ani de la înfiinţare. Au avut  loc o serie de manifestări cultural-sportive, întâlniri de suflet, de licean, profesor, fiu al satului ori prieten al liceului, lansare revistă ,,Liceul nostru – jubileu 50”, simpozioane, expoziţii.
La eveniment au participat  reprezentanţi ai instituţiilor locale, judeţene, precum şi ale unor unităţi de învăţământ din ţară care poartă numele marelui spirit creator Constantin Brâncuşi.
Profesoara Marinela Iliescu, directorul acestui liceu, ne-a declarat despre zilele de sărbătoare de la Peştişani: „Timp de o săptămână am derulat o serie de activităţi destinate marcării unei jumătăţi de veac de existenţă a Liceului din Peştişani. Pe această cale ţin să mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat de la Primăria Peştişani şi până la Inspectoratul Şcolar Judeţean. Mulţumiri se cuvin şi elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor care s-au implicat din plin în activităţi cum ar fi: programe artistice, întreceri sportive,  prezentarea vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi – patronul spiritual al Liceului;  ,,50 de ani de învăţământ liceal în Peştişani”; Simpozionul: „Locul şi rolul învăţământului liceal în formarea personalităţii tinerilor”; Expunere-dezbatere: Perspective de dezvoltare a Liceului în contextul integrării europene; un concurs de sculptură, pictură şi eseistică brâncuşiană; un tur ciclist al Comunei Peştişani pe traseu determinat cu pornire de pe Baza sportivă a Liceului şi sosirea la Casa Muzeu ,,Constantin Brâncuşi”; lansarea revistei: ,,Liceul nostru – jubileu 50”; dezvelirea Plăcii comemorative dedicată aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului etc”
A fost o săptămână plină, un exemplu de cum se poate implica şcoala în viaţa comunităţii şi invers. O menţiune specială pentru întâlnirea de suflet cu foştii profesori şi elevi ai liceului desfăşurată la finele săptămânii trecute.