Legea pajiştilor, în vigoare din 2015

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a propus amânarea implementării prevederilor Legii pajiştilor, publicată deja în Monitorul Oficial din data de 2 iulie 2014, invocând faptul că „întocmirea amenajamentelor pastorale se pot executa de către specialişti numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie sau producţia vegetală”.

Proprietarii de oi sunt în așteptare, pentru a vedea dacă legea va fi sau nu aplicată din 2014
Proprietarii de oi sunt în așteptare, pentru a vedea dacă legea va fi sau nu aplicată din 2014

Amenajamentele pastorale cuprind, printre altele, şi planurile cadastrale, descrierea solului, a florei şi calitatea pajiştii, care ar fi trebuit întocmite de specialişti până la data de 1 noiembrie a.c. Având informaţii că, până în prezent, acestea nu s-au efectuat, Ministerul Agriculturii consideră „necesar să fie modificată data de implementare a amenajamentului pastoral, respectiv anul 2015”.
Proiectul, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), completează: definiţia „utilizatorului de păşuni şi fâneţe” cu categoria crescă-torilor de animale fermierilor membri înscrise în RNE; încheierea contractelor de închiriere/concesiune pajişti să se facă cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor de crescători de animale şi/sau persoane juridice din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, al persoanelor fizice din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, al asociaţiilor de crescători de animale şi/sau persoane juridice din altă unitate administrativ-teritorială, precum şi al persoanelor fizice crescători de animale din altă unitate administrativ-teritorială, în această ordine şi în condiţii egale; situaţia în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, caz în care contractul de închiriere/concesionare să se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul şi datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale/membru şi suprafaţa de pajişte cuvenită/ membru din total suprafata contractată.