LAFARGE şi SE Işalniţa valorifică cenuşa de electrofiltru

Zilele trecute, a fost inaugurată la Craiova prima instalaţie din România de captare permanentă a cenuşii de electrofiltru. Aceasta are drept scop minimizarea impactului asupra mediului ambiant, conform planului de măsuri SE Işalniţa, colectarea cenuşii de electrofiltru şi încărcarea acesteia în vederea utilizării de către LAFARGE în procesul de producere a cimenturilor speciale precum şi realizarea unei investiţii fără incidente safety.

Primul lot de cenuşă de elecrofiltru a plecat către LAFARGE
Primul lot de cenuşă de elecrofiltru a plecat către LAFARGE

Investiţia, care costă 1 milion de euro, aparţine LAFARGE Ciment România şi a fost realizată în colaborare cu Sucursala Electrocentrale Işalniţa, din cadrul Complexului Energetic Craiova. Aceasta e benefică din punctul de vedere al protecţiei mediului înconjurător, de două ori. În primul rând, prin colectarea cenuşii de electrofiltru, pentru a fi folosită la producerea cimenturilor speciale, scade cantitatea de cenuşă depusă de Sucursala Electrocentrale Işalniţa în groapa de cenuşă, scăzând, astfel, impactul negativ asupra solului. În al doilea rând, scade cantitatea de klincher folosit de LAFARGE Ciment România pentru producerea cimentului, o parte din acesta fiind înlocuit cu cenuşă de electrofiltru, fapt care duce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon degajată în aer pe tona de ciment.

Etapele lucrărilor
Instalaţia realizată de LAFARGE Ciment România în incinta SE Işalniţa are rol de stocare, încărcare şi transport a cenuşii de electrofiltru  pe cale feroviară şi auto. Etapele lucrărilor au fost următoarele:

  • reabilitarea buncărului de stocare cenuşă (reabilitare stâlpi beton; reabilitare suprafaţă exterioară buncăr; modificare interior buncăr; instalare sistem nou de aerare cenuşă)
  • achiziţionare şi montare echipamente pentru (instalaţii de filtrare performante pe buncăr; extracţie cenuşă; cântărire cu echipamente Schenk; încărcare automată inclusiv instalaţie de desprăfuire pentru vagoane şi cement truks)
  • automatizarea întregului sistem de încărcare (monitorizare cantitate de cenuşă în buncăr; monitorizare cântărire cenuşă extrasă; încărcare cenuşă în vagoane şi cement truck; comandă troliu vagoane)
  • achiziţie şi montaj troliu vagoane (evacuare troliu vechi; proiectare instalaţie funcţie de viitoarele proiecte ale SE Işalniţa; realizarea unei comenzi de la distanţă a troliului în condiţii de maximă siguranţă; avertizare optică pe toată lungimea căii de manevră a vagoanelor)
LAFARGE şi SE IŞALNIŢA au lucrat în echipă... public- privată
LAFARGE şi SE IŞALNIŢA au lucrat în echipă... public- privată

Echipa de proiect
Proiectul a fost realizat de o echipă comună a celor doi operatori economici, rezultatele acestui parteneriat fiind apreciate ca excelente de conducerile celor două entităţi: Sorin Bogdan, director industrial Lafarge Ciment România  şi Viorel Gherghina, Director General, din partea SE Işalniţa. Din echipa de proiect au făcut parte: Sorin Boza (Director Investiţii România), Cătălin Gogelescu (Project Manager)  Valentin Pop (Responsabil Safety), spre finalul investitiei Marin Mustăţa (Cementitious Manager) din partea LAFARGE Ciment România şi Viorel Gherghina (Director General), Octavian Mitroi (Şef Secţie) şi Claudiu Zamfirescu (Şef Serviciu Exploatare) din partea SE Işalniţa.

Tăierea panglicii
Inaugurarea acestei investiţii a fost făcută în cadru festiv, în data de 9 iunie 2010, în prezenţa echipei de proiect şi a invitaţilor, printre care s-au aflat reprezentanţi de la Complexul Energetic Craiova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Uzina de Reparaţii Craiova şi profesionisti din industrie.
Sistemul  de stocare, încărcare şi transport a cenuşii de electrofiltru  pe cale feroviară şi auto, instalat de LAFARGE Ciment România în incinta Sucursalei Electrocentrale Işalniţa din cadrul Complexului Energetic Craiova face parte dintr-un volum de investiţii de 90 de milioane euro pe care LAFARGE Ciment România şi-a asumat-o în perioada 2006- 2011, în scopul minimizării impactului asupra mediului. De altfel, Groupul LAFARGE, care are peste 150 de uzine în întreaga lume, şi-a asumat răspunderea de a reduce cu 20% impactul asupra mediului ambiant, în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu. Cele mai mari reduceri din 2009 au fost obţinute de LAFARGE Ciment România, care a ajuns la reducerea impactului asupra mediului cu 21%, depăşind, deja, dezideratul Groupului  LAFARGE pe ansamblu, care trebuie realizat până la finele anului 2011.