Ion Ruşeţ, productiv

Senatorul PD-L, Ion Ruşeţ, are trei reuşite în ceea ce priveşte iniţiativele legislative care au fost adoptate de parlament pe parcursul primei sale sesiuni parlamentare. După succesul obţinut în octombrie, când la iniţiativa sa şi a senatorului PSD Toni Greblă, Parlamentul a modificat Legea Minelor, astfel încât să fie deblocate investiţiile, să se urgenteze descărcarea arheologică, iar jumătate din redevenţă să rămână bugetelor locale, Ruşeţ înregistrează alte două succese.

Senatorul Ruşeţ, mai prolific decât mulţi parlamentari
Senatorul Ruşeţ, mai prolific decât mulţi parlamentari

În decursul săptămânii trecute, două dintre propunerile legislative ale senatorului gorjean Ion Ruşeţ au fost aprobate de Parlamentul României. Prima dintre acestea se referă la  completarea Legii nr.10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare. Prin soluţiile propuse, iniţiativa senatorior PD-L Ion Ruşeţ şi Alexandru Mocanu are în vedere ca de prevederile acesteia să beneficieze şi proprietarii de tractoare uzate şi moştenitorii acestora care s-au asociat pentru achiziţionarea, în coproprietate, a unui tractor nou. Această propunere vine pe fondul crizei economice,  care face ca în mediul rural investiţiile din sectorul agricol să scadă, precum şi datorită faptului că proprietarii individuali nu sunt motivaţi în suficientă măsură să se asocieze în vederea realizării unor exploataţii agricole care să conducă la reducerea severă a consumului de carburanţi, a emisiilor de noxe, şi, în final, la creşterea performanţei în sectorul agricol. De asemenea, iniţiativa legislativă are în vedere nevoia stimulării producătorilor agricoli autohtoni, a tineretului care doreşte să lucreze în mediul rural cu orientare spre activităţi din agricultură, pentru creşterea productivităţii, reducerea semnificativă a cheltuielilor cu lucrările agricole şi, nu în ultimul rând, pentru respectarea cerinţelor de mediu. Se preconizează ca fiecare asociat să beneficieze de o primă în valoare de maxim 17.000 lei, dar cuantumul primelor cumulate să nu depăşească 50% din valoarea tractorului nou achiziţionat.
Cea de-a doua iniţiativă legislativă este modificarea Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.  Conform acesteia statul va sprijini accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetele de stat de maxim 20% din valoarea locuinţei construite sau achiziţionate, dar fără ca subvenţia cumulată să depăşească 15.000 euro. Vor beneficia de subvenţia respectivă tinerii, care la data depunerii actelor în formă completă la consiliul local pe raza căruia doresc să-şi construiască sau achiziţioneze o locuinţă, nu depăşesc 35 de ani; persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave ori distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale, dezastre sau accidente de care nu se fac vinovaţi şi care nu au primit un ajutor în acelaşi sens de la vreo organizaţie, fundaţie de stat, indiferent de ţara de provenienţă; persoanele şi familiile evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele sau inundaţiile; persoanele sau familiile evacuate din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari ai imobilelor trecute în proprietatea statului, iar aceştia au calitatea de chiriaşi; persoanele sau familiile evacuate din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari ai imobilelor cumpărate în temeiul legii şi care nu au primit despăgubiri de la statul român. Subvenţia prevăzută se va acorda la finalizarea şi predarea locuinţei către beneficiari, în cazul construirii acesteia sau pe baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul achiziţionării unei locuinţe.