Investiții în infrastructura gorjeană

lucrari-drumuriMiercuri, 25.06.2014, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, împreună o echipă din cadrul Serviciului Drumuri Publice (Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe a CJG) a verificat modul de derulare a lucrărilor de reabilitare pe tronsonul de drum Pociovalişte – Siteşti – Bumbeşti-Piţic (DJ 665D).
Obiectivul de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665D, km 0+000 – km 4+810,
Pociovalişte(DN67C) – Siteşti – Bumbeşti Piţic (DN67), Judeţul Gorj”, a fost inclus şi aprobat în Lista Cheltuielilor de Investiții pe anul 2014 – cap. 84.02.
În baza contractului nr. 1801/07.02.2014, încheiat între Consiliul Judeţean Gorj – în calitate de beneficiar şi constructorul lucrării – S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L., valoarea contractată este de 5.634.498,45 lei fără T.V.A., iar perioada de execuţie este de 20 de luni, începând de la data comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor (17.03.2014).
Principalele categorii de lucrări care se execută în cadrul reabilitării drumului județean 655D, Pociovalişte (DN67C) – Siteşti – Bumbeşti Piţic (DN67), pe o lungime de 4,81 km, sunt: burdușiri 5600 mp; plombări cu mixtură asfaltică 1500 mp; strat de egalizare + strat de legătură 6400 to; strat de uzură BA16 2389 to; drumuri laterale; podețe noi 8 buc.; refacere podețe dalate 4buc.; poduri 2 buc.; șanțuri pereate 8300 ml; rigolă carosabilă acoperită 28ml; rigolă ramforsată 8ml; parapet metalic de protecție 78ml; marcaje rutiere; semnalizare verticală; borne km
Până în prezent, au fost executate lucrări de reparații structură rutieră (burdușiri și plombări) și așternerea stratului de egalizare+strat de legătură pe o lungime de aproximativ 4 km.
Valoarea lucrărilor executate reprezintă aproximativ 30% din valoarea totală a investiției.