Investeşte în oameni!

Loading

Investeşte în oameni! | FONDUL SOCIAL EUROPEAN | Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 | Axa prioritară nr. 6 „ Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenţie..6.1.”Dezvoltarea economiei sociale” | Titlul proiectului: ”Peste obstacole , cu speranţă şi încredere” | Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/31163 | Nr. H2/ 16372/ PTJGJ/ 19.01.2011


Comunicat de presă
Penitenciarul Târgu Jiu  în calitate de partener în cadrul Proiectului”Persoane private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni! – a organizat în datele de 18 şi 19  ianuarie a.c. în localităţile Budieni şi Scoarţa un serviciu educaţional de evocare a personalităţii poetului naţional Mihai Eminescu şi un serviciu educaţional privind evoluţia fenomenului violenţei în şcoli şi prevenirea delincvenţei juvenile.
La aceste activităţi au participat elevii, cadrele didactice şi părinţi  din cele două localităţi şi 68 persoane private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu care sunt încadrate la regimul deschis şi semideschis de executare.
Persoanele private de libertate au vorbit deschis despre cauzele care au făcut ca acestea să execute pedepse privative de libertate, influenţa anturajului şi consecinţele asupra lor şi a familiilor lor. Au atras atenţia asupra comportamentelor deviante, a absenteismului şi abandonului şcolar, consumului de alcool şi droguri.
Serviciul educativ de prevenirea delincvenţei juvenile s-a făcut sub coordonarea educatorilor şi psihologilor din cadrul penitenciarului în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice, scopul principal fiind diminuarea riscului infracţional şi victimal în rândul minorilor, precum  şi asumarea răspunderii pentru fapta proprie.
Susţinerea acestor activităţi contribuie la schimbarea atitudinii şi mentalităţii din comunitate in legătură cu persoanele private de libertate, a posibilităţii de reintegrare în societate, precum şi exersarea capacităţilor de cooperare şi colaborare cu membri ai comunităţii.