Învățământul profesional ar putea reveni din toamnă în liceele gorjene

Din câte se pare autoritățile românești din Educație se gândesc serios să reînființeze școlile profesionale chiar din viitorul an școlar. Justin Sebastian Paralescu, inspectorul școlar general al județului Gorj, declara pentru emisiunea ”Repere” de la Gorj Tv că învățământul profesional ar putea reveni din anul școlar următor.

Elevii din învățământul profesional învață o meserie prin intermediul practicii în producție
Elevii din învățământul profesional învață o meserie prin intermediul practicii în producție

Reînfiinţarea şco­lilor profesionale, pare să fie luată tot mai serios în calcul de Ministerul Educației  pentru anul școlar viitor. La nivelul țării se resimte deja o lipsă a unor meseriași pe anumite domenii și lucrurile s-ar putea înrăutăți în următoarea perioadă, foarte mulți dintre cei calificați pe anumite meserii luând calea străinătății  în ultimii ani.

Șansa învățământului profesional
Dintr-un sondaj de opinie realizat la nivel național, pe un eşantion reprezentativ, de către In­stitutul Român pentru Evaluare şi Stra­tegie, aflăm că 8 din 10 români consideră că „Învăţământul românesc este centrat prea mult pe informaţie şi prea puţin pe formarea de competenţe“. În privinţa pregătirii absolvenţilor, trei sferturi dintre români consi­deră că absolvenţii de facul­tate sunt slab pregătiţi, iar 80 % dintre intervievaţi au fost de acord cu afirmaţia „Tinerii nu sunt pregătiţi pentru a face faţă pe piaţa muncii“. În consecinţă, în acest context, 95% dintre intervievaţi au răspuns afirmativ la întrebarea „Re­în­fiinţarea şcolilor profesionale sau de meserii ar fi o idee bună?“. Justin Sebastian Paralescu, inspector școlar al județului Gorj, ne-a declarat că MECTS ia în calcul reînființarea șco­lilor profesionale încă din anul școlar 2012-2013.
Ma­rius Buzera, directorul Cole­giului Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, vor­beș­te de un paradox, deşi în sondaje majo­ri­tatea românilor sunt pentru reînfiinţarea şcoli­lor profesionale, în practică părin­ţii aleargă să-şi dea copiii la licee de prestigiu, cu o rată foarte mare de absolvenţi, care intră apoi la facultate. Că şi intrarea la facultate a devenit prea uşoară, de s-a ajuns că doar cine nu vrea nu face o facultate, ceea ce iarăşi denotă completa stare de anormalitate a noastră, este o altă poveste. Alegerea unui liceu de prestigiu a devenit mai mult o modă a părinţilor, că dacă nu faci ca toată lu­mea te descalifici ca părinte. Nu­mai că a alege părintele parcursul copilului, fără să-l consulte şi fără să fi ana­lizat până atunci ce aptitudini şi înclinaţii are propriul său copil, nu se va dovedi ulterior decât o acţiune complet păguboasă pe toate planurile.
Constantin Huică, preșe­dintele USLI Gorj, ne-a de­cla­rat pe acest subiect: „Este foarte important să se reînfiinţeze şcolile profesionale, dar adevăratele şcoli profesionale,  cele pe care le-am părăsit prin 2005, care se bucurau şi de respectul părinţilor, al societăţii şi chiar şi al elevilor. Şcolile de artă şi meserii au fost o intenţie bună, dar nu au fost bine gândite şi s-a văzut unde s-a ajuns după câţiva ani, când s-au şi desfiinţat. La şcolile de artă şi meserii a fost o îngrădire din start, pentru că era vorba de examenul de ca­pacitate. Cine nu lua Capacitatea, nu putea să intre să-şi continue stu­diile decât la acele şcoli de artă şi me­se­rii, deci nu neapărat elevii care îşi şi doreau acest lucru. Părerea părinţilor era, şi asta a contat enorm, că şcoala de artă şi meserii era o şcoală de ca­tegoria a 7-a, că este şcoala celor proşti şi astfel şcolile de artă şi me­serii au ajuns să fie urâte. Şcoala pro­fe­sională trebuie gândită bine, cu  mai multă practică şi ar trebui schimbată şi legislaţia, cu beneficii pentru angajatori. ”