Introducerea iluminatului electric în oraşul Târgu Jiu (I)

Târgu Jiul s-a numărat printre primele oraşe din România cu străzile iluminate electric. Începând din luna martie 1907, Uzina Electrică din oraş a început să furnizeze energie pentru iluminatul străzilor. 

Au fost introduse instalațiile electrice stradale  la începutul secolului XX
Au fost introduse instalațiile electrice stradale la începutul secolului XX

Din documentele de arhivă create de Primăria Oraşului Târgu Jiu, aflate spre păstrare permanentă la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, găsim o mulţime de informaţii în legătură cu acţiunile de introducere a iluminatului electric în oraş.
Pentru introducerea iluminatului electric în oraşul Târgu Jiu, Primăria a elaborat „Proiectul iluminatului electric al Oraşului Târgu Jiu”, proiect finalizat la data de 12 noiembrie 1905 de către ing. inspector Al. Davidescu, pentru care a fost solicitat avizul Direcţiei Administraţiei Judeţene şi Comunale – Consiliul Tehnic Superior din cadrul Ministerul de Interne
După primirea răspunsului, prin care se comunica că, în şedinţa din data de 21 decembrie 1905, Consiliul tehnic a aprobat proiectul întocmit pentru iluminarea cu electricitate a oraşului Târgu Jiu, recomandând să fie invitate la licitaţie, prin cerere de oferte sigilate numai casele speciale pentru instalaţii electrice a căror bună reputaţie este de notorietate publică, primăria a invitat mai multe societăţi din ţară şi din străinătate să prezinte oferte pentru introducerea luminii electrice în oraşul Târgu Jiu, licitaţia fiind stabilită în data de 20 februarie 1906. Au fost depuse oferte de către societăţile „Vereinigte Elektricitäts-Actiengesellschaft” din Viena, „Electrica” din Bucureşti fostă „ Lahmeyer”  însoţite de câte 5000 lei garanţie şi din partea societăţii „Siemens Schuchert”, care, nefiind însoţită de o garanţie în numerar mu a fost acceptată.
După desfăşurarea licitaţiei în data de 24 februarie 1906, dintre cele două societăţi acceptate, a fost admisă oferta societăţii „Vereinigte Elektricitäts-Actiengesellschaft” din Viena, fiind considerată din toate punctele de vedere mai avantajoasă.
În baza deciziei luate de Primăria Oraşului Târgu Jiu în şedinţa din data de 24 februarie 1906 şi în urma aprobării nr. 4294 din 8 martie 1906 a Ministerului de Interne, în data de 28 martie 1906, la Bucureşti a fost încheiat contractul de executare a lucrărilor cu Societatea „Vereinigte Elektricitäts-Actiengesellschaft” din Viena.
Contractul prevederea construirea unei uzine pentru instalaţiile luminii electrice. De asemenea, reţeaua pentru iluminarea străzilor trebuia să fie formată din 64 lămpi cu arc voltaic aşezate câte 8 într-o serie şi 93 lămpi incandescente, pentru iluminatul centralei erau prevăzute 30 lămpi incandescente, toate arzând în acelaşi timp şi 500 lămpi incandescente pentru iluminatul particular.
Societatea constructoare se obliga să finalizeze instalaţia pentru exploatare în şapte luni de la data încheierii contractului. Dacă terminarea instalaţiei suferea întârzieri din cauza dispoziţiilor din partea autorităţilor se prelungea data terminării cu durata întârzierii, iar dacă întârzierile erau din vina societăţii constructoare, aceasta plătea pentru fiecare săptămână începută de întârziere, o amendă de 500 franci aur. Contractul mai prevedea ca la finalizare să fie făcută o recepţie provizorie a lucrărilor, iar la un an după preluarea provizorie, Primăria numea o comisie care examina în timp de 60 de zile dacă lucrările au fost executate conform planurilor semnate de ambele părţi şi după ce comisia constata că instalaţia era executată în toată regula, se făcea recepţia definitivă.
Pentru construirea uzinei s-au ţinut trei licitaţii fără nici un rezultat, însă în urma licitaţiei din data de 20 mai 1906, s-a prezentat Toma D. Costescu cu ofertă pentru construirea clădirii uzinei electrice, ofertă care a fost admisă în unanimitate. Prin contractul încheiat cu Primăria în data de 8 iunie 1906, Toma D. Costescu se angaja să construiască uzina în termen de două luni de la semnarea contractului, în cazul în care lucrarea nu era gata la termenul stabilit era răspunzător de toate daunele ce vor decurge din contractul Primăriei cu societatea constructoare.
Recepţia provizorie a lucrărilor făcute de Societatea „Vereinigte Elektricitäts-Actiengesellschaft” din Viena, pentru instalarea luminii electrice în oraşul Târgu Jiu a fost făcută în data de 12 martie 1907, urmând ca peste un an să fie făcută recepţia definitivă, conform contractului încheiat cu societatea constructoare.
Pentru clădirea uzinei electrice, executată de Toma D. Costescu, recepţia provizorie s-a făcută în data de 24 decembrie 1906, iar în data de 25 ianuarie 1908 a fost făcută recepţia definitivă.
Prin adresa 8862 din 6 aprilie 1907, Direcţia Administraţiei Judeţene şi Comunale, Serviciul Comunal, înştiinţa Primăria Oraşului Târgu Jiu că, prin înaltul decret nr. 1757 din 6 aprilie 1907 a fost aprobat Regulamentul pentru introducerea şi exploatarea luminii electrice în oraşul Târgu Jiu. (Va urma)

Dumitru Băluțoiu