Întâlnirea de lansare a proiectului „Azi copii, mâine cetățeni!”

Loading

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj va implementa în perioada 01 septembrie 2013 – 28 februarie 2014, proiectul „Azi, copii, mâine, cetățeni!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 mai 2013.
Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, va fi sprijinită, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari.
Tema proiectului o reprezintă informarea tinerilor, de către tineri, asupra unor teme de interes general, în vederea dezvoltării personale și sociale a tuturor participanților implicați.
Obiectivele proiectului constau în:
Utilizarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectului « Tineri pentru viitor ! », (finantat de catre Comisia Europeana, prin programul „Tineret in acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012), în vederea dezvoltării abilităților unui grup de 11 tineri, de a derula sesiuni de informare, bazate pe metodele educației non-formale.
Dezvoltarea personală și socială a unui grup-țintă de 25 de elevi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari, prin organizarea și implementarea unor sesiuni de informare de interes general și european, utilizând metodelele educației non-formale.
Realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare socială și personală a adolescenților, prin aplicarea a 100 de chestionare, în randul elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a.
Vineri, 18 octombrie 2013, a avut loc, la sediul Primăriei orașului Rovinari, întâlnirea de lansare a proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”.
La eveniment au participat membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai partenerilor (angajaţi  ai primăriei, consilieri locali, elevi din grupul-ţintă desemnat în cadrul sesiunilor de informare), invitaţi din comunitatea locală.
Cu aceasta ocazie, au fost prezentate organismul finanțator, programul Tineret în Acțiune, obiectivele și direcțiile de acțiune ale acestuia, precum și activitățile prevăzute pentru implementare.
Întâlnirea a cotinuat cu dezbateri libere, privind aspectele organizatorice necesare pentru implementarea activităților, punându-se accentul pe necesitatea colaborării dintre toți factorii implicați.