COMUNICAT DE PRESĂ

Luni, 21 octombrie 2013, la Casa de Cultură a Oraşului Novaci a fost organizat al doilea Seminar de informare în cadrul proiectului „Îmbină turismul și cultura în zona Parâng-Novaci”.
Proiectul “Îmbină turismul și cultura în zona Parâng-Novaci” este o iniţiativă a Oraşului Novaci, judeţul Gorj care vizează activităţi menite să facă din acest oraş şi localităţile apropriate destinaţii atractive pentru turism, afaceri, prin promovarea patrimoniului natural şi cultural din această zonă.
Proiectul și-a propus: promovarea potenţialului turistic al zonei Parâng – Novaci prin creșterea vizibilităţii și cunoașterii resurselor naturale și antropice din această zonă; creșterea numărului de turiști în zonă prin acţiuni de promovare și mixuri de marketing; Includerea zonei Parâng – Novaci în circuite turistice pentru turiștii români și străini; Menţinerea și crearea de noi locuri de muncă ca rezultat al dezvoltării turismului în zonă; Creșterea veniturilor factorilor economici locali în perioada determinată, prin stimularea vizitatorilor de a cheltui și prin urmare dezvoltarea economică a acestora.
Beneficiarii acestui proiect sunt: locuitorii zonei Parâng – Novaci, turiști din întreaga ţară, turiștii străini, agenţii economici (în special cei din domeniul turismului).
Proiectul, aflat la ultimele două luni de implementare, s-a bucurat de succes prin prisma acțiunilor de marketing realizate: postarea a trei anunţuri de presă, realizarea a două seminarii de informare asupra proiectului și distribuirea de materiale publicitare (1000 de broșuri și 1000 de pliante), realizarea a două studii de marketing cu privire la cele mai potrivite târguri şi expoziții unde va urma să se participe și impactul materialelor publicitare, realizarea website-ului proiectului: http://www.novaci-transalpina.ro, postarea a 20 de bannere outdoor și 359 afișe, difuzarea a două spoturi radio (la radio ProFM, la nivel național și  regional), afișarea a 6 articole online și 2 bannere online (6.666.000 de afișări), promovarea zonei în cadrul a 13 târguri și expoziții de turism organizate la nivel național și distribuirea de materiale promoționale (7250 flyere, 4530 broșuri, 1820 CD, 7250 ghiduri, 9100 cărți poștale, 1890 de hărți).
Proiectul “Îmbină turismul și cultura în zona Parâng-Novaci” este implementat de către Orașul Novaci în perioada 30.12.2011 – 29.12.2013 și este co-finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.  Valoarea totală cheltuită până în prezent este de 491.299,85 lei, fără TVA.
Seminarul de informare de luni, 21 octombrie 2013 face parte din iniţiativa Orașului Novaci de promovare a patrimoniului cultural şi natural din zonă, prin creşterea vizibilitătii oraşului, prin valorificarea potenţialului turistic şi prin atragerea de noi turiști.