Întâlnire cu scriitorii gorjeni la Bălești de Ziua Națională a Lecturii

Loading

O parte dintre elevii de gimnaziu  de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești s-au întâlnit cu scriitorii Marius Iorga, Spiridon Popescu și George Cristian Brebenel, reprezentanții Cenaclului COLUMNA. Întâlnirea a avut loc de  Ziua Națională a Lecturii marcată de elevii și profesorii de la Bălești, unii dintre aceștia făcând parte din redacția revistei școlare GRAIUL APELOR, premiată  la nivel național. S-a citit, s-a discutat, s-a recitat, a fost o adevărată sărbătoare dedicată cuvântului scris.

Ziua Naţională a Lecturii este marcată, începând din 2022, la data de 15 februarie, în fiecare an. A fost aleasă data de 15 februarie pentru Ziua Naţională a Lecturii deoarece reprezintă ziua de naştere a două mari personalităţi ale României: Titu Maiorescu şi Spiru Haret.
„Cu prilejul Zilei naţionale a lecturii se pot organiza activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate (…) cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii, precum şi instituţiile de învăţământ superior pot acorda sprijin material, financiar şi logistic bibliotecilor, muzeelor, instituţiilor de învăţământ, organizaţiilor neguvernamentale, editurilor, precum şi altor instituţii cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii pentru organizarea de evenimente de încurajare a lecturii, în limita resurselor bugetare şi logistice disponibile”, se spune în actul legislativ aferent.
Legea prevede că muzeele, bibliotecile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii pot acorda asistenţă de specialitate pentru manifestările organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Lecturii, în vederea încurajării lecturii.

Acest lucru s-a întâmplat și la Bălești unde circa 100 de elevi au ascultat, au citit din creațiile invitaților dar și din cele proprii , au sărbătorit Lectura. Organizată de către reprezentantele catedrei de Limba și literatura română de la Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș”, întâlnirea cu scriitorii gorjeni Marius Iorga, Spiridon Popescu și George Cristian Brebenel, reprezentanții Cenaclului COLUMNA, a fost un moment de sărbătoare pentru toți participanții.