În școlile gorjene, noi Consilii de Administrație

Loading

Şcolile din Gorj îşi schimbă Consiliile de Administraţie potrivit unei metodologii de aplicare a unor articole din Legea Educaţiei Naţionale.  Consiliul de Administraţie, ca organ de conducere al unităţilor de învăţământ  preuniversitar, este constituit din 7, 9 sau 13 membri şi va avea în premieră în componenţă  mai mulţi reprezentanţi ai părinţilor şi comunităţii locale.

Consiliul de administraţie va avea în componenţă  mai mulţi reprezentanţi ai părinţilor şi comunităţii locale
Consiliul de administraţie va avea în componenţă mai mulţi reprezentanţi ai părinţilor şi comunităţii locale

Legea Educaţiei Naţionale şi documentele adiacente fac ordine în organizarea şcolilor, acolo unde unităţile cu ”personalitate juridică” erau lipsite până acum de atribuţii minime. În scurt timp, unităţile de învăţământ cu personalitate juridică vor avea următoarele elemente definitorii: act de înfiinţare; cod de identitate fiscală(CIF); cont în bancă;  ştampilă cu însemnele MECTS. Fiecare unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică are conducere, personal, buget şi patrimoniu proprii, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.

Consilii de Administraţie schimbate din toamnă
Potrivit  ”Metodologiei de organizare şi de func­ţionare a Consiliului de Administraţie”, Consiliul de Administraţie ca organ de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar este constituit din 7, 9 sau 13 membri, în conformitate cu prevederile legii.
În conformitate cu noua legislaţie, Consiliul de Administraţie practic conduce şcoala, directorul rămânând doar membru şi reprezentantul executivului în acesta. Acelaşi C.A. organizează concursul pentru  director şi director adjunct. Dintre alte atribuţii amintim: aprobă  planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă planul managerial al directorului unităţii de învăţământ preuniversitar; validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare; adopta proiectul de venituri şi cheltuieli din surse extrabugetare şi avizează execuţia
bugetara la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar; aproba regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral, în comisia paritară şi în consiliul elevilor; administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ preuniversitar; aproba curriculumul la decizia şcolii la propunerea consiliului profesoral; aproba planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar precum şi schema de  personal nedidactic etc.
Sunt şi alte atribuţii care revin de acum Consiliilor de Administraţie din şcoli, mai ales că în rândurile membrilor se vor regăsi de acum încolo reprezentantul primarului, cel al Consiliului Local, reprezentanţii părinţilor şi cadre didactice. Se speră prin noua organizare la o mai mare eficientizare a activităţii didactice.