„Stagiile de practică, investiţie pentru viitor”

Colegiul Tehnic nr. 2 a implementat un proiect cu un impact benefic în rândul beneficiarilor
Colegiul Tehnic nr. 2 a implementat un proiect cu un impact benefic în rândul beneficiarilor

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 proiectul „STAGIILE DE PRACTICĂ – INVESTIŢIE PENTRU VIITOR” s-a înscris în direcţia nevoii de creştere a calităţii în învăţământul preuniversitar tehnic din România, pentru a răspunde cerinţelor de modernizare şi introducere a noilor concepte de învăţământ bazat pe cunoaştere şi adaptabilitate la nevoile pieţei muncii din România, dar şi din Uniunea Europeana.

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare  de a-şi satisface propriile nevoi.
(Comisia Brundtland 1987)

Proiectul a fost implementat în calitate de Beneficiar de Colegiul Tehnic Nr. 2, având ca parteneri principali Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj şi Administraţia Naţională „Apele Române”- Direcţia de Ape Jiu Craiova – SGA Gorj si se încadrează în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)/ Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” /Domeniul major de intervenţie 2.1 – “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Proiectul se derulează în perioada: septembrie 2009- octombrie 2011.
În prezent ne aflăm în ultima luna de implementare, perioadă în care se desfăşoară activităţi de prezentare şi diseminare a oportunităţilor oferite, a beneficiilor,  a rezultatelor obţinute şi a exemplelor de bună practică din cadrul proiectului, precum activităţi ce permit creşterea vizibilităţii proiectului şi promovarea sursei de finanţare şi a modului de accesare a fondurilor europene de către şcoli. Ansamblul comunicaţional aferent programului a fost complex, constând în diferite mijloace şi modalităţi de comunicare: pagina de internet http://fsestagiipractica.ro, blog-ul proiectului http://stagiipractica.blogest.ro, site-ul scolii http://ct2tgjiu.ro, conferinţe de presă, comunicatele de presă, anunţuri în ziare, editare şi distribuire materiale (invitaţii de participare, buletine informative, afişe, pliante, broşuri, reviste) şi nu în ultimul rând, campaniile de conştientizare cu tematica ecologică, campanii în care elevii din grupul ţintă au avut rolul principal.
Din activitatea de diseminare a proiectului face parte şi  SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ ŞI DISEMINARE DE BUNE PRACTICI, care va avea loc în data de 26 octombrie 2011, la sediul Colegiului Tehnic Nr. 2. În cadrul activităţii vor fi  prezentate rezultatele şi realizările proiectului de-a lungul perioadei de implementare ca şi beneficiile aduse de implementarea sa pentru Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu.
Activităţile finale de diseminare se doresc a fi activităţi complexe de prezentare a rezultatelor proiectului, activităţi la care sunt aşteptaţi toţi cei interesaţi de proiectul „STAGIILE  DE PRACTICĂ-INVESTIŢIE PENTRU VIITOR” şi de implementarea proiectelor europene în general.
Prof.  Codruţa Bâzocu
Prof.  Anca  Peptan
Prof.  Teodora  Babeanu