În premieră, corigențele în perioada 15-25 iulie 2019

Pentru acest an școlar, perioada de desfășurare a examenelor de corigență este 15 – 25 iulie 2019 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional și pentru clasele de stagii de pregătire practică,  școala postliceală și de maiștri. 

Pentru anul școlar 2018-2019, perioada de desfășurare a examenelar de corigență, stabilite in baza art, 130 din Regulamentul-cadru de orpanizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, este 15-25 iulie pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional și pentru clasele de stagii de pregătire practică, școala postliceală și de maistri, informează MEN

Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 4829/2018, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului probat prin Ordinul MEN nr. 5031/2018.

Elevii corigenti care nu s-au prezentat la sesiunea de corigente din perioada 15-25 iulie sau nu au promovat examenul de corigenta, vor fi declarați repetenti.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2019, în data de 26 iulie 2019.

Elevii claselor terminale de liceu, ai învățământului profesional și ai stagiilor de pregătire practică, care au promovat examenele de corigență în sesiunea 15-28 iulie, se pot înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2019.

În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul de module nepromovate, se organizează o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână de cursuri a anului școlar.