Implicare şi responsabilitate pentru profesori și elevi

Voluntariatul dă dimensiunea civilizaţiei unei societăţi. Este expresia unui anumit tip de educaţie care nu se limitează numai la acumularea de cunoştinţe teoretice, ci pune accent pe practică, pe implicare şi uneori pe dimensiunea altruistă, umană, a tinerilor. Voluntariatul este o soluţie viabilă pentru multe din problemele care există în jurul nostru şi că stă în mâinile noastre (la propriu şi la figurat) să le rezolvăm, oferind cu generozitate, ca să putem primi noi sau alţii.

Elevii de la fostul Liceu Nr 2  dovedesc că voluntariatul este o preocupare
Elevii de la fostul Liceu Nr 2 dovedesc că voluntariatul este o preocupare

În cadrul Colegiului Tehnic Nr.2 Tg. Jiu, a fost constituită,  în urmă cu 6 ani, o comisie de voluntariat. Activitatea echipei de voluntari a fost organizată şi pregătită în cadrul unui program de  lucru realizat  prin întălniri/dezbateri şi şedinţe de consultanţă şi consiliere  pentru elaborarea planurilor de acţiune la nivelul instituţiei şi recrutarea de  noi membri, din rândul elevilor din clasele IX-XII. Elevii voluntari au fost mereu coordonaţi de către cadre didactice implicate în activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea sentimentului de responsabilitate faţă de mediul în care trăim, pentru dezvoltarea spiritului de echipă şi a capacităţii de comunicare şi socializare.

Proiecte de voluntariat la Colegiul Tehnic Nr. 2
Acţiunile de voluntariat din această primăvară au debutat în cadrul proiectului ”De la maşina cu aburi la robotul industrial”, proiect implementat de Colegiul Tehnic nr. 2 Tg-Jiu și  realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru  şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul  Fondul de Urgenţă”. Prima activitate de voluntariat s-a numit  Un mediu curat, o şcoală mai frumoasă. Echipei de voluntari a colegiului i s-au alăturat cei 40 de elevi beneficiari ai proiectului care împreună au înfrumuseţat parcul şcolii prin lucrări de curăţenie, vopsit garduri, văruit borduri şi copaci, toaletarea arbuştilor şi reamenajarea aleilor şi a bazei sportive. Din resturile vegetale recuperate, elevii voluntari au realizat un design rustic pentru parcul şcolii.
Elevii voluntari au fost pregătiţi pentru a lucra cu copiii aflaţi în situaţii de dificultate, pentru cultivarea angajamentului, a responsabilităţii, a sentimentului de solidaritate şi încurajarea iniţiativei lor pentru a  concepe activităţi formative şi distractive în scopul susţinerii procesului de integrare socială a acestor copii. În cadrul activităţii  Nimeni nu e singur  tinerii elevi voluntari s-au implicat în sprijinirea copiilor cu handicap sever de la  Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, care au fost invitaţi la Colegiul Tehnic Nr.2 să  confecţioneze pentru ”Iepuraş” – coşuleţe cu ouă de Paşti .
În cadrul zilelor dedicate ecologiei, ce promovează angajamentul în spiritul serviciului public şi al responsabilităţilor civice, în data de 4 mai 2012 elevii şi cadrele didactice voluntare au participat la o acţiune  de curăţenie organizată de Asociaţia pentru Turism, Sport şi Ecologie „Hai Hui” Tg. Jiu şi Radio Tg. Jiu în cartierul Şuşiţa – zona La Nuci din municipiul Târgu-Jiu. Pentru a doua oară elevi voluntari ai Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu au fost implicaţi în desfăşurarea campaniei LOCUL DEŞEURILOR NU E ÎN CASĂ. Campania a avut  ca scop colectarea Deşeurilor De Echipamente Electrice Şi Electronice organizată de Asociaţia Română Pentru Reciclare ROREC şi Primăria Târgu Jiu.
Echipaţi corespunzător cu mănuşi şi saci menajeri cum a fost specificat în ”Manualul Curăţeniei”,  elevi şi cadre didactice ale Colegiului Tehnic Nr.2 au răspuns pozitiv la proiectul Let’s do it. Colegiul Tehnic Nr.2 va sprijini de fiecare dată astfel de activităţi de îndepărtare a deşeurilor din arealele naturale pentru menţinerea unui mediu cât mai curat şi mai bun.
Simona Zestroiu, bibliotecar
Mirela Diaconescu, pedagog școlar