Din ianuarie 2018, toate școlile din Bălești au autorizație de securitate la incendiu

Comuna Bălești este printre puținele localități din județ care deține autorizații de securitate la incendiu pentru toate spațiile școlare prevăzute de lege. Primăria și Consiliul Local Bălești s-au implicat în cursul anului 2017 în efectuarea tuturor operațiunilor prevăzute de lege pentru ca elevii din localitate să fie în siguranță.

După cum se știe, construcțiile de învățământ au fost introduse în mod explicit în legislația națională în categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, odată cu intrarea în vigoare a HG 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării, în prezent abrogată.
Legislaţia a fost actualizată prin HG 1379/2006 şi  prin 571/2016. Potrivit noii legislaţii au nevoie de autorizaţiile de securitate la incendii, printre altele, spaţiile de cel puţin 150 mp pentru învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/ adăpostire copii preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi/ lipsite de adăpost
Potrivit legislaţiei în vigoare, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât pe timpul unui incendiu să limiteze propagarea focului şi fumului în interiorul edificiului cât şi la vecinătăţi, dar mai ales să garanteze securitatea persoanelor aflate la faţa locului. Astfel, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, sunt necesare obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, documente care certifică îndeplinirea cerinţelor esenţiale cu privire la securitatea la incendiu.

Comuna cu trei școli autorizate

Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești are din luna ianuarie 2018 toate cele trei structuri autorizate cu privire la securitatea la incendiu. Astfel, școlile gimnaziale din Ceauru, Cornești și Bălești îndeplinesc normativele prevăzute de legislația în vigoare la acest capitol. ”Trebuie să mulțumim Consiliului Local Bălești, domnului primar Mădălin Ungureanu, pentru efortul ca toate școlile din comună să aibă autorizație ISU, aici fiind vorba de respectarea normativelor legale dar și de dorința ca elevii și preșcolarii să beneficieze de cele mai bune condiții în comună.  La nivelul comunei Bălești, toate cele trei gimnazii necesită o asemenea autorizație, la Bălești acest lucru s-a obținut în 2014 când școala a fost reabilitată iar la Ceauru și Cornești autorizarea a fost finalizată în acest an. Asigurăm pe această cale părinții că școlile din comuna Bălești oferă toate condițiile de confort și siguranță!”, a declarat prof. Cornel Șomîcu, directorul școlilor din localitate.

Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești, a declarat în exclusivitate pentru VERTICAL: ”Una din prioritățile mandatului meu în fruntea Primăriei Bălești este aceea de a asigura cele mai bune condiții de studiu pentru elevi și preșcolari. Pe lângă obținerea autorizațiilor  de securitate la incendiu, am finalizat o nouă grădiniță la Bălești, construim o nouă grădiniță la Ceauru și urmează să începem lucrările în satul Cornești pentru o altă grădiniță. E vorba de investiții de sute de mii de euro, bani din fonduri europene, la care se adaugă efortul Consiliului Local pentru ca și gimnaziile din comună  să capete o nouă față. În acest an, Sala de Sport de la Ceauru va fi dotată cu vestiare pentru a se ridica și din acest punct de vedere la standardele cerute.”