„I.D.E.A.L” – Proiectul Erasmus+ derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni, la cea de-a treia mobilitate

Loading

„I.D.E.A.L – Inclusive and Digital Education for Active Learning”, Nr.2022-1-RO01-KA122-SCH-000076200,  este primul proiect Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, domeniul Educație Școlară, pe care Liceul Tehnologic Bâlteni îl derulează, în perioada 01.09.2022-31.12.2023.

Cea de a treia mobilitate din cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada 11-15 mai 2023, în St.Julianns, Malta. La aceasta au participat 4 profesori din cadrul L.T.Bâlteni: dna Orzan Claudia-Elena, coordonatorul proiectului-profesor de geografie, dna Copaci Smărăndița-director adjunct al unității de învățământ-profesor discipline tehnice, dna Raicu Carmen-profesor limba engleză și dna Răceanu Danubia-profesor limba română.

Cei 4 profesori au participat în această perioadă la cursul de formare ”Spice-up formal! Non-formal education to improve learners motivation”, furnizor Asociația EUDUCATE, alături de cadre didactice din Italia, Spania, Ungaria, Malta.

Tematica

Tematica cursului a vizat dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor non-formale în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare, a încurajării învățării prin colaborare, a îmbunătățirii rezultatelor școlare și atingerii succesului școlar. Cadrele didactice participante au identificat tehnici noi de lucru cu elevii, metode non-formale și outdoor  adaptate nevoilor specifice Liceului Tehnologic Bâlteni, tipuri de comunicare, modalități de adaptare a comunicării la grupul de elevi pentru sporirea gradului de incluziune școlară și socială, jocuri pentru îmbunătățirea comunicării și relaționării în cadrul unui grup. De asemenea, a fost realizat și un schimb de experiență legat de proiectele Erasmus implementate de participanți și au avut loc dezbateri pe tema diseminării și valorizării acestora.

În plus, cursul a avut și o componentă culturală și interculturală, care a vizat dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare, prin explorarea obiectivelor turistice, culturale și istorice din Malta și a Esplora Interactive Science Centre, un centru de expoziții interactive de știință, un planetariu și programe educaționale.

Considerăm că participarea la cursul de formare „Spice-up formal! Non-formal education to improve learners motivation” din cadrul proiectului Erasmus+ finanțat de U.E, „I.D.E.A.L – Inclusive and Digital Education for Active Learning”, a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională și personală pentru profesorii Liceului Tehnologic Bâlteni, care va conduce la creșterea valorii actului educațional și a dimensiunii europene a școlii.

Prof. Orzan Claudia-Elena

Proiect Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.