Guvernul cedează doleanţelor sindicatelor

La sfârșitul lunii octombrie 2014, federațiile sindicale reprezentative din învățământ și Guvernul au semnat un Acord asupra unor măsuri care urmează să fie adoptate în domeniul învățământului. Deși este cunoscut în școli, acest Acord nu a fost dat încă publicității nici de Guvern și nici de sindicate. Salariile cadrelor didactice urmează să crească treptat în următorii ani cu 10% anual.

Constantin Huică spune că mai sunt multe revendicări ale cadrelor didactice care trebuie împlinite
Constantin Huică spune că mai sunt multe revendicări ale cadrelor didactice care trebuie împlinite

Potrivit profesorului Constantin Huică, preşedinte al Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, ne-a declarat că în urma Protocolului Guvern-Sindicate se vor lua unele măsuri aşteptate în Educaţie, începând cu anul 2015.

Amintim aici câteva puncte:Adoptarea până la 30 iunie 2015 a unei noi Legi a educației naționale, ale cărei prevederi să confere stabilitate sistemului educațional cel puțin pentru un ciclu de învățământ și care să conțină, ca titlu distinct, Statutul personalului din învățământ, în care să fie reglementate drepturile și obligațiile salariaților din învățământ; Deblocarea a cel puțin 2500 de posturi didactice auxiliare și nedidactice din unitățile de învățământ preuniversitar, după cum urmează:1250 de posturi pe parcursul anului școlar 2014-2015; 1250 de posturi pe parcursul anului școlar 2015-2016; creșteri succesive de salarii până în 2017, 10% pe an în două tranșe:5% din 1 martie 2015; 5% din 1 septembrie 2015; creșterea salariilor personalului nedidactic, în medie, cu 35%, în următorii 2 ani, urmând ca până la finalul anului 2014 Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Federațiile semnatare să găsească soluții; adoptarea actelor normative necesare, astfel încât plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, să se efectueze în primul semestru al fiecărui an; stipularea anuală, în Legea bugetului de stat, a obligativității autorităților administrației publice locale de a deconta, cu prioritate, cheltuielile de navetă ale personalului didactic ş.a.
Tot în această săptămână, circa 4500 de cadre didactice şi didactice auxiliare din Gorj primesc câte 700 lei pentru formare profesională.