Grupul Şcolar Industrial „Materiale de Construcţii” îşi respectă titlul de Şcoală Europeană

Pentru mii de absolvenţi, Grupul Şcolar Industrial „Materiale de Construcţii” a rămas tot Liceul 2
Pentru mii de absolvenţi, Grupul Şcolar Industrial „Materiale de Construcţii” a rămas tot Liceul 2

Instabilitatea socio-economică din România şi tranziţia interminabilă au determinat pe mulţi dintre români să plece la muncă în străinătate pentru a-şi putea întreţine familia. Desigur, cîştigurile obţinute sînt importante atît pentru familie cît şi pentru economia românească, însă această migraţie spre vest are şi aspecte mai puţin dorite. Acestea ar fi destrămarea familială şi „abandonul“ copiilor la bunici sau la alte rude, cu consecinţe psihologice grave în timp pentru aceştia. Pentru mulţi romani deschiderea frontierelor a insemnat o sansa de a castiga mai multi bani. Fenomenul are însă şi o faţă mai întunecată. În urma românilor plecaţi să muncească în străinatate au rămas mii de copii, nu toţi lăsaţi în cele mai bune condiţii.
Plecarea părinţilor la muncă în străinatate reprezintă un fenomen social cu impact complex; copiii ramaşi acasă sunt victime ale neglijării (sociale, educaţionale, medicale etc.). Datorită nesupravegherii, aceşti copii devin vulnerabili la abuz, exploatare prin muncă şi alte situaţii de risc, cu consecinţe negative pe termen scurt sau lung, care necesită o intervenţie pluridisciplinară specializată.
Începând cu 01 aprilie 2009, Grupul Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii a demarat derularea proiectului “Şcoala după şcoală pentru copiii rămaşi acasă”, proiect finanţat FSE POSDRU. Proiectul este implementat timp de 1 an de zile şi se adresează grupului de 27 elevi din cadrul şcolii noastre ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate.
De mare actualitate, proiectul solicita implicare, acţiune, soluţii pentru rezolvarea problemelor care pot periclita siguranţa şi viitorul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în alte ţări.
Programul «Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă» îşi propune să ofere elevilor o alternativă utilă şi plăcută de petrecere a timpului după ore. Acest program este deopotrivă educativ şi recreativ şi le dă copiilor posibilitatea de a parcurge zilnic perioada respectivă de timp în siguranţă.  Prin proiectul de faţă ne propunem să suplinim lipsa părinţilor prin programe şi activităţi atractive, dar cu substrat educativ, în vederea  „producerii”  reuşitei şcolare şi personale a elevilor din grupul ţintă vizat, dobândirea de competenţe necesare conform cerinţelelor de pe piaţa muncii, stimularea interesului pentru a lucra în Romania după terminarea studiilor, dezvoltarea sentimentului de mândrie patriotică, dar şi conştientizarea opiniei publice şi a actorilor importanţi din viaţa publică, cu privire la problemele copiilor rămaşi acasă.
Proiectul adoptă o strategie multilaterală, cu o varietate de activităţi care corespund intereselor şi nevoilor grupului ţintă, multe dintre acestea vizând dezvoltarea  aptitudinilor  de utilizare a calculatorului. Aceste activităţi  sunt organizate pe ateliere pentru lucrul pe computer (invăţarea utilizării Internetului sau a unor programe, prelucrarea propriilor creaţii şi elaborarea de portofolii, crearea unui  CD, redactarea revistei online, site web, elaborare de materiale cu ajutorul calculatorului). Elevii vor fi capabili să utilizeze blog-urile, wiki-urile, site-uri sociale virtuale, acestea fiind instrumente accesibile şi larg răspândite, mai ales în rândul grupurilor expuse riscului de excludere socială, oferind astfel posibilitatea de (re)-conectare.
La această dată ne aflăm deja în cea de-a doua lună de implementare, în cadrul proiectului derulându-se toate activităţile programate: stabilirea definitivă a grupului ţintă, identificarea nevoilor grupului ţintă, identificarea nevoilor de formare ale personalului implicate. De asemenea sunt în curs de derulare activităţile de instruire în limba franceză şi instruirea IT, precum şi amenajarea clubului în care elevii din grupul ţintă îşi vor desfăşura cea mai mare parte din activităţi.
Fiecare dintre activităţile proiectului va respecta egalitatea de şanse, elevii implicaţi în proiect fiind de vârste diferite (14-19 ani), fete şi băieţi, cu rezultate şcolare diferite. Cu toţii vor învăţa ca diferenţa de sex nu le dă drepturi diferite la educaţie sau afirmare personală, ca pregătirea pentru o viaţa de familie reuşita sau afirmarea la locul de muncă trebuie să ţină cont de promovarea şi consolidarea egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii, eliminarea discriminării şi a practicilor discriminatorii, combaterea violenţei domestice şi a traficului de fiinţe umane, asigurarea accesului egal la ocupare şi la dezvoltarea carierei profesionale, modernizarea practicilor de lucru tradiţionale şi a condiţiilor de muncă în vederea armonizării activităţii profesionale cu viaţa de familie şi promovarii unei pieţe a muncii inclusive.
Deoarece în judeţ nu există nici un Centru de sprijinire exclusiv pentru CPPMS, iar activităţile derulate în mod curent la şcoala nu sunt suficiente, prin acest proiect încercăm să acoperim lipsa serviciilor dedicate acestora. Se creează astfel premizele multiplicării acestor servicii pe plan naţional şi înfiinţarea unor centre, asemănătoare celor existente în ţările Uniunii Europene, în care elevii să urmeze o gamă mai largă de cursuri care pot permite dezvoltarea profesionala şi personală a acestora şi asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă.
Reuşita acestui proiect va determina şi o schimbare la nivelul mentalităţii opiniei publice, a autorităţilor locale şi în primul rand a părinţilor care trebuie să conştientizeze riscurile la care sunt expuşi copiii lor lipsiţi de supraveghere. Proiectul, prin parteneriatele încheiate va oferi servicii de bună calitate şi garanţia continuităţii. Serviciile vor îmbunătăţii calitatea vieţii membrilor grupului ţintă şi vor reduce în viitor cheltuielile sociale care ar fi necesare pentru acesti copii care ar putea deveni persoane asistate.
Prof. Bîzocu Codruţa
Prof. Peptan Anca