Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”

Nu numai ca ne onorează vecinătatea cu ascensionala “COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT” a lui BRÂNCUŞI, dar alăturarea spaţială obligă liceul nostru la performanţe, succese si sincronizare cu viaţa didactică de pe alte meridiane.

Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”
Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”

Scurt istoric

Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Comercial “VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu, împrumută verticalitatea operei din vecinătate si spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
A fost fondat în anul 1925 şi este prima instituţie  economică din judeţul nostru .
La început a fost Şcoală Comercială care apoi s-a transformat în Şcoală Medie Economică.
În anul 1966 se reînfiinţează sub denumirea de Şcoală Secundară de Contabilitate şi Comerţ, iar din anul 1999 prin Ordinul MEN devine colegiu ce poartă numele renumitului economist Virgil Madgearu.
Colegiul Comercial “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală  care şi-a câştigat, în timp, prestigiu şi personalitate demonstrate de rezultatele deosebite obtinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale.

Baza materială

Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învaţământului cu cea legată de constituirea  unui  cadru  propice procesului de învaţământ, Colegiul Comercial “Virgil Madgearu” a reuşit sa pună la punct o bază materială care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel european.

Nr. crt Denumirea Destinaţia Nr.
1 Amfiteatru Sală pentru activităţi şcolare si extracurriculare cu 250 locuri 1
2 Săli de clasă Ore de predare 11
3 Laboratoare Chimie 1
Fizică 1
Biologie 1
Informatică cu acces la Internet 2
4 Ateliere pentru pregătirea practică dotate prin programul PHARE TVET Comerţ 1
Alimentaţie publică şi turism 1
5 Cabinete Consiliere şi orientare 1
Limbi Străine 1
Centru de resurse pentru informare si documentare 1
6 Teren de sport Desfăşurarea orelor de Educatie fizică 1
7 Bibliotecă 18000 volume 1

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2009 – 2010 aprobat prin H.G. Nr.77/2009 şi adresa MECI nr. 10943/04.03.2009

Ciclul inferior al liceului:
Nivelul 1:
* Clasa a IX-a,zi
– servicii/tehnician în activităţi economice – 6 clase, 168 elevi;
– servicii/tehnician turism- 3 clase -84 elevi;
Nivelul 2:
* Clasa a XI-a , zi- Anul de completare
– comerţ/ comerciant vânzător – 1 clasă – 28 elevi;
– turism şi alimentaţie / luctător hotelier – 1 clasă -28 elevi;
– turism şi alimentaţie / ospătar (chelner)  vânzător în unităţi de alimentaţie – 1 clasă -28 elevi;
* Clasa a XI-a , seral- Anul de completare
– turism şi alimentaţie / ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 1 clasă -28 elevi;
Ciclul superior al liceului:
Nivelul 3
* Clasa a XII-a Ruta progresivă
– servicii/tehnician în gastronomie- 1 clasă -28 elevi;
– servicii/tehnician în hotelărie- 1 clasă – 28 elevi;

PERSPECTIVE DE VIITOR
Programe de cooperare europeană:

 • Proiectul ECONET implementat în Europa di KULTURKONTAKT din Austria –  pe tema firmelor de exerciţiu.
 • Programul PHARE RO VET 0108.01-  0108.03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic.
 • Proiect de parteneriat – SOCRATES – „FAIRMAROPE”    cu Franţa, Italia, Polonia, Lituania.
 • Proiectul „Nouvelles pedagogie et organisations des l’etablissements „
 • Proiecte de mobilităţi elevi, Leonardo da Vinci:-Valorificarea potenţialului turistic rural conform normelor UE
 • Modalităţi de valorificare a turismului rural şi urban.

Principii pe care le promovăm:

 • Calitatea educaţiei
 • Egalitatea şanselor
 • Formarea elitei
 • Competitivitate europeana
 • Spiritul de echipă
 • Obiectivitate si corectitudine

NOI  ÎŢI OFERIM:

 • O viziune asupra lumii profesionale calificări şi profesii din domeniile economic, administrativ, comerţ, turism şi alimentaţie publică.
 • Facilităţi privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor, in firme sau instituţii publice.
 • Deschidere spre mediul social-economic, colaborări si parteneriate cu instituţii şi firme in scopul formarii si dezvoltării  de competenţe personale si profesionale.
 • O oferta educaţională fundamentată pe previziunile de dezvoltare economică, locală şi regională.
 • O şcoală modernă bazată pe calitatea învăţării si orientată spre viitor, cu cadre didactice de un înalt profesionalism şi vocaţie pedagogică.
 • Programe de promovare a tinerilor talentaţi.

Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” în schimb de experienţa la Şcoala Comercială din Nis

ccvm-excursieccvm-excursie2

În palmaresul parteneriatelor internationale ale CCVM cu alte şcoli, s-a inscris şi cel din Serbia, în perioada 8-10 mai 2009 cu Şcoala Comerciala NIS.
Schimbul de experienţă a propus participarea a 20 de cadre didactice, în frunte cu direcţiunea şcolii, Ciungu Petre, Ciontea Marin şi Popescu Mihaela, dar şi a  18  elevi.
Invitaţia grupului de elevi şi cadre didactice gorjene în Serbiaa avut loc cu ocazia aniversarii a 116 ani de la înfiinţarea Şcolii Comerciale din NIS, manifestată printr-o serbare în cadrul liceului. S-a asistat la un spectacol de teatru, de dansuri sportive şi tradiţionale oferite de elevii şcolii din NIS. De asemenea, aceştia eu oferit găzduirea elevilor români şi vizitarea diverselor obiective turistice, impresionant fiind Monumentul Craniilor, unic în lume, ridicat în urma războiului sârbo-turc  din 1809.
Grupul român a fost invitat pe data de 9 mai 2009 la o alta manifestare, organizată de aceasta dată de Şcoala Economică din NIS, un alt partener mai vechi al colaborării noastre, şi anume, la festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naţionale de Istorie.
Cu acest prilej, domnul director, Petre Ciungu, a fost invitat de onoare, alaturi de ministrul învăţământului sârb şi primarul oraşului NIS. Vizibil marcat de emotii, domnul director Petre Ciungu, a transmis un cald salut din partea liceului nostru şi a subliniat prietenia ce leagă cele doua popoare.
În ultima zi, după vizitarea altor obiective turistice, grupul de elevi şi profesori români a plecat spre ţară, după o despărţire emoţională, cu promisiunea că vom fi vizitaţi în orasul nostru în luna octombrie 2010.
Purtator de cuvant al CCVM, Prof. Medar Elena