Grup Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni

Motto: „Cel ce deschide o şcoală închide o temniţă” (V. Hugo)

prezentarea-liceului-ticleniprezentarea-liceului-ticleni2prezentarea-liceului-ticleni3prezentarea-liceului-ticleni4Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010
Clasa a IX- a, învăţământ liceal de zi:
– 1 clasa/28 elevi, profil real, matematica – informatica;
– 1 clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul electronica automatizari, tehnician operator tehnica de calcul;
– 1 clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul electric, tehnician electrotehnist;
– 1 clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul mecanic, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii.
Clasa XI- a, an de completare:
– 1 clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul mecanica, mecanic echipamente pentru foraj extractie;
– 1 clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul electric, electrician exploatare joasa tensiune.
Clasa a XII- a, ruta progresivă:
– 1clasa/28 elevi, profil tehnic, domeniul mecanic, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii, invatamant de zi;
– 2 clase/56 elevi, profil tehnic, domeniul mecanic, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii, invatamant seral.
Scoala de Maistri, învăţământ de zi, anul I:
– 2 clase/56 elevi, profil tehnic, domeniul mine, petrol si gaze,  mecanic la exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si echipamentelor de foraj-extractie
Director, prof. ing. Ungureanu Eugenia, Director adjunct, prof. drd. Istrate Mihai, Secretar, Babucea Maria

Spaţii şcolare şi dotări materiale
a. Săli de clasă (număr) – 17 săli de clasă
b. O bibliotecă cu peste 30000 volume, carte scolara, beletristica
c. Cabinet de tesen tehnic
d. Laborator de chimie
e. Cabinetul de geografie
h. Laborator informatica
j. Cabinet de asistenta psihopedagogică

Istoricul şcolii
Grupul Scolar Industrial de Petrol Ticleni, este singura unitate de acest fel din Oltenia, se mandreste cu faptul ca, de la infiintare (1973) a pregatit aproape 6000 de specialisti care au contribuit la performantele industriei petroliere, ramura de varf in Romania.
Avem absolventi care s-au orientat spre alte sectoare de activitate, fiind juristi, economisti, electronisti, informaticieni, cadre didactice in invatamantul preuniversitar si universitar, medici in tara si in strainatate.
Dispunem de 18 sali de clasa, din care laborator de informatica, laborator de electrotehnica, masini, aparate, actionari si automatizari, desen tehnic, utilaj petrolier, chimie, fizica, geografie-geologie si 4 ateliere. Alaturi de scoala, Schela Ticleni este un mare laborator pus la dispozitia scolii, a elevilor.
Mentionam ca pe langa laboratoare avem si biblioteca, cu peste 22000 de volume, din diferite domenii de activitate si atelierele bine dotate la inceput pe baza programelor scolare, fiecare elev avand locul lui de lucru, utilajele si materialele necesare

Curriculum
si viata scolara
Exista o stransa concordanta intre evolutia demografica, resursele umane, rezervele de hidrocarburi,cerintele economiei de piata, si atitudinea locuitorilor si comunitatii locale cu privire la existenta si dezvoltarea liceului. Grupul Scolar Industrial de Petrol Ticleni are drept obiective strategice de viitor:
• dezvoltarea relatiilor cu comunitatea locala si europeana
• atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
• dezvoltarea bazei materiale in functie de necesitatile actuale
• informarea si formarea corpului profesoral.
• Dezvoltarea in cadrul curriculum-ului la decizia scolii a unor optionale adecvate specifice pregatirii in domeniul petrolului, a cerintelor economiei de piata si normelor europene
• Folosirea obiceiurilor si traditiilor locale ca resurse educationale
• Constientizarea necesitatii protejarii mediului inconjurator
Curriculum nucleu este cel clasic, respectand diciplinelele obligatorii si programele sugerate de MEC. Manualele existente in scoala reflecta criteriile de selectie ale fiecarui cadru didactic, fapt pentru care scoala circula urmatoarele edituri: Corint, Niculescu, All.
Activitatea didactica este sustinuta si de materiale auxiliare precum : panse didactice harti,atlase, materiale de laborator, ateliere, expozitie de roci, instrumente si corpuri geometrice, laborator informatica.
Cadrele didactice sunt implicate si in pregatirea elevilor pentru olimpiadele scolare, concursul pe meserii, pregatirea suplimentara pentru examenul de bacalaureat si atestat profesional.
Curriculum-ul la decizia scolii s-a axat pe disciplinele optionale: Masini si utilaje de extractie; Pregatirea titeiului pentru prelucrare; Calitatea si fiabilitatea produselor; Initiere in cautarea unui loc de munca; Protectia mediului
Activitatile extracurriculare se desfasora, in general, in scoala noastra si sunt de tip cultural, sportiv, ecologic, turistic si civic
– culturale: 4 – 5 pe an (momente festive, serbari) plus comemorari si celebrari precum Ziua eroilor, Ziua nationala, Ziua Europei, Ziua unirii etc. cand au loc si luari de cuvant.
– Sportive ; campionate scolare si cupe scolare, competitii sportive
– Ecologice : activitati de colectare a deseurilor
– Turistice ;2-3 excursii pe an si foarte multe drumetii
– Civice: constau in prelucrari tematice cu institutii ale statului (dispensar, politie) in cadrul carora copiii capata diverse cunostinte de igiena, comportament sanitar, rutier.
Ţintele strategice ale organizaţiei sunt grupate în jurul dorinţei de a creşte semnificaţia ei personală şi profesională prin:
– asigurarea calităţii actului educaţional la nivelul standardelor europene care să ducă la formarea de individualităţi competitive şi morale;
– asigurarea accesului tuturor elevilor şi al cadrelor didactice la tehnologia modernă de calcul şi de comunicare, indiferent de specializare, precum şi a însuşirii limbilor de circulaţie internaţională ;
– ridicarea nivelului de calitate a managementului şcolar al şcolii şi al fiecărei clase, promovarea unui management deschis, competitiv şi performant ;
– dezvoltarea la elevi a capacităţii de incluziune socială şi pregătirea lor pentru evitarea riscurilor societăţii moderne ;
– crearea unui climat afectiv-motivaţional bun în colectivele de elevi şi cadre didactice, de siguranţă fizică şi de libertate spirituală.
Mediul şcolar se caracterizează prin deschidere, cooperare şi bună comunicare între toate segmentele colectivului, disponibilitate pentru problemele elevilor şi ale părinţilor.
Elevii liceului sunt, în marea lor majoritate, din Ţicleni, dar şi din alte zonele învecinate. Performanţele elevilor, reuşita absolvenţilor, profesionalismul cadrelor didactice a condus la creşterea constantă a prestigiului liceului
Oferta educaţională a liceului, atât cea curriculară cât şi cea extracurriculară a fost îmbunătăţită an de an, ea fiind permanent adaptată la cerinţele comunităţii locale, dar şi la standardele învăţământului european. Astfel, pe lângă disciplinele obligatorii din curriculum-ul de bază aferent fiecărui profil şi fiecărei specializări, elevilor li se oferă un atractiv pachet de discipline opţionale.
Un fapt pozitiv în evoluţia liceului este şi creşterea capacităţii lui de a influenţa familia pentru dezvoltarea de atitudini faţă de întreaga activitate şcolară, familia devenind principalul partener al şcolii în rezolvarea problemelor legate de nivelul de pregătire al elevilor, de conduita şi disciplina lor, de orientarea profesională a elevilor şi, nu în ultimul rând, a unor probleme financiare şi manageriale.
Urmărind evoluţia absolvenţilor liceului din ultimii patru ani, se constată că în proporţie de 75% au promovat în învăţământul superior, fiind studenţi la facultăţile de filologie, drept, jurnalistică, istorie, filozofie, sociologie, psihologie, ştiinţe economice, medicină, ştiinţe politice, administraţie publică, geografie, arheologie,precum şi la cele tehnice, unii fiind bursieri în străinătate.
Aceasta este, pe scurt, prezentarea unui liceu gorjean care are şansa de a rămâne, mult timp de acum înainte, unul dintre cele mai apreciate licee din judeţ.
Performanţele şcolare şi funcţionarea optimă a tuturor compartimentelor şi serviciilor din şcoală sunt susţinute de un corp profesoral tânăr, competent şi exigent, un personal didactic auxiliar profesionist şi un personal nedidactic specializat . În prezent corpul didactic al liceului este constituit din profesori calificaţi, cu o bună pregătire didactică şi de specialitate. Cadre didactice calificate- total 39 dintre care cu grad I – 25, grad II- 7, definitiv-2, debutanţi 5
Calitatea corpului profesoral este evidenţiată de rezultatele bune şi foarte bune obţinute an de an de către elevii liceului la examenele de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior şi este confirmată de faptul că părinţii, comunitatea locală apreciază ca foarte bună prestaţia didactică a majorităţii profesorilor. Există o preocupare permanentă pentru perfecţionare, majoritatea personalului didactic şi didactic auxiliar a efectuat un stagiu de formare a abilităţilor de operare PC, au fost cuprinse în programe judeţene, naţionale şi europene de formare continuă.
Cum performanţele de azi sunt garanţia succesului de mâine, un număr mare de elevi au fost antrenaţi să participe, în fiecare an, la concursuri şi olimpiade şcolare.

One Comment on “Grup Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni”

Comments are closed.