Grijă pentru castanul de Tismana

Proiect european de salvare a castanilor din Nordul Gorjului de Vest
Proiect european de salvare a castanilor din Nordul Gorjului de Vest

În data de 13 – 15 octombrie 2016, începând cu ora 9.30, în cadrul Festivalului Castanului ediţia a IV-a, eveniment ce găzduieşte şi “Gala Ariilor Protejate” ediţia a II-a, organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj în colaborare cu ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate Braşov se va desfășura workshop-ul anual dedicat proiectului „Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* și 9260 în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, județul Gorj” proiect finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Life+ Natura și Biodiversitate și de Guvernul României prin intermediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Alături de APM Gorj, beneficiar coordonator al Proiectului LIFE+11NAT/RO/825, Primăria Tismana va susține evenimentul prin colaborare în organizarea activităților specifice.
În vederea atingerii scopului proiectului, A.P.M. Gorj acționează în parteneriat cu instituții ce au experiență în domeniu, și anume: INCDS Brașov și Administrația SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comerț și Industrie Româno-Japoneză.
Obiectivele proiectului constau în:Reabilitarea habitatului distrus 4070*- Tufărișuri cu Pinusmugosi Rhododendron myrtifolium; Reabilitarea habitatului distrus 9260 – Castanea sativa; Stabilirea măsurilor de conservare pentru habitatele restaurate; Reducerea impactului negativ al turismului asupra zonelor restaurate , inclusive infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori pentru controlul eco-sistemului; Creșterea constientizarii publicului privind conservarea naturii, ca parte a conceptului de dezvoltare durabilă.
Evenimentul are drept scop prezentarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, stadiul actual al activităților derulate, în special în ceea ce privește reabilitarea habitatelor de castan și jneapăn. Workshop-ul este dedicat autorităților publice centrale, regionale și județene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialiștilor în silvicultură și biodiversitate, autorităților publice județene și locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente în interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest.

Gala Ariilor Protejate

Gala Ariilor Protejate are ca temă centrală reconstrucția ecologică a habitatelor deteriorate cât și promovarea inițiativelor administratorilor ariilor protejate din România, de a face un schimb de experiență și în același timp de a sărbători reușitele din domeniul conservării biodiversității la nivel național.
Workshopul se va deschide joi 13.10.2016 începând cu orele 9.30 la Motelul Tismana, începând cu ora 12.00 va avea loc în centrul orașului Tismana deschiderea oficială a Festivalului Castanului 2016 și va continua cu acțiunile pe ateliere, vizita în teren cât și Festivitatea de premiere în cadrul Galei ariilor protejate din data de 14.10.2016.