Grădiniţa, formator şi modelator a personalităţii în devenire

Lăcaş de cultură al învăţământului preşcolar, Gradiniţa cu P.P.Nr.1 Tg-Jiu situată in mijlocul unui cartier central pe str. Griviţei nr.1, ia naştere în anul 1950 fiind  cea mai veche instituţie din urbea noastră. Ca în fiecare an, şi la 60 de ani, instituţia îi aşteaptă pe cei mici.

De şase decenii, G. P.P. Târgu-Jiu îşi aşteaptă preşcolarii cu servicii din cele mai bune

Procesul educativ din grădiniţă constituie o latură importantă prin intermediul căruia se acţionează  în  mod conştient şi dirijat asupra copilului pentru a se putea valorifica potenţialul de care dispune şi pentru a stimula formarea noilor achiziţii numai cu existenţa unui bun manager, care vrea şi poate, doamna director Marioara Roşu şi a unui colectiv de cadre didactice titulare, calificate, foarte bine pregatite.
Organizaţia dispune de proceduri şi metode pentru stimularea participării educatoarelor la activităţile de formare continuă.Conducerea unităţii participă consecvent la cursurile de formare în domeniul managementului educaţionl.
Întreaga activitate se desfăşoara conform Planului-cadru de învăţământ şi dupa schema orară avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Stimularea participării la formarea continuă se realizează prin comisia metodică, prin participarea la cercurile pedagogice, prin participare la diversele forme de perfecţionare organizate de I.S.J. si C.C.D.; prin participarea la sesiuni de comunicări stiintifice ”Colocvii didactice”, schimburi de experienţă cu invăţătorii
Gradiniţa ca primă treaptă de învăţământ,este implicată activ în aceasta acţiune de formare a omului,avand menirea de a-l forma sub aspect psiho-intelectual,fizic şi socio-afectiv pentru o cât mai uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar,pentru întegrarea şcolară şi socială.
Perioada preşcolară reprezintă o etapă a dezvoltării copilului în care se construiesc, se asază,se impletesc şi se delimitează, treptat,principalele trasături ale viitoarei personalităţi.Dintre toţi aceşti factori educativi, cadrele didactice din învătământul preşcolar,reprezentând prima verigă socială cu raspundere formativă a viitorilor cetăţeni si au o misiune de maximă importanţă;educarea copiilor preşcolari.
Dovada unui management performant, a  perfecţionării continue, a  înaltului  profesionalism al echipei de educatoare- o constituie faptul că unitatea a devenit tot mai atrăgătoare pentru copii,a devenit o unitate reprezentativă la nivel de judeţ.
Grădiniţa noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie indiferent de etnie, religie, ţinând cont de calitatea ei,de comunitate,cautând sa satisfaca nevoia fiecarui copil de a se simtâţi competent, legat de alţii si autonom.Copilul trebuie ocrotit, tratat cu caldură şi dragoste, cu onestitate şi înconjurat cu afecţiune, cu acea tandrţe de care simt nevoia numai ei…
Într-un cuvânt „Gradiniţa cu P.P. nr 1 Tg-Jiu”este nu numai un reper în comunitate, ci se poate mândri că este chiar un model de instituţie şcolară.

Instit. Ramona Popescu