„Întîlnire cu personajele lui Caragiale”

La sfârşitul lunii februarie, la orele „16 fix” ,elevii Şcolilor Urdari, Fîntînele  şi Fărcaşeşti, din iniţiativa profesorului Ioan Pavelea, director coordonator la Urdari, au avut „fericita ocaziune” de a face cunoştiinţă cu personajele lui nenea Iancu, prezente pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Tg-Jiu, vizionând comedia
„O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.
Elevii si cadrele însoţitoare au fost plăcut impresionaţi de calitatea spectacolului şi aduc mulţumirile lor pe această cale colectivului artistic  al teatrului şi in special celor care s-au implicat in mod direct de punerea în scenă  pentru elevi a operei lui Caragiale.
Ion Pavelea