Gorjenii, chemați să-și facă buletine

Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj din cadrul Consiliului Județean Gorj reamintește cetățenilor, având în vedere alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din data de 11 decembrie 2016, că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil. Potrivit legii, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația de a solicita serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință eliberarea unei noi cărți de identitate. De asemenea, e necesară schimbarea actelor de identitate în diverse cazuri, cum ar fi: schimbarea domiciliului, schimbarea numelui, schimbarea rangului localității și străzilor, al renumerotării imobilelor, atribuirii unui nou CNP, a deteriorării sau pierderii actului de identitate, precum și în alte situații deosebite, în care datele din cartea de identitate nu mai corespund cu cele din realitate.