Definitivatul cadrelor didactice devansat în aprilie 2017

Tinerii profesori au parte de un Definitivat modificat față de anii precedenți
Tinerii profesori au parte de un Definitivat modificat față de anii precedenți

Definitivatul, examenul pentru cadrele didactice debutante, va fi organizat în aprilie pentru a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară, iar inspecţia la clasă, care va fi etapă eliminatorie, va viza, în plus faţă de sesiunile anterioare, evaluarea portofoliului profesional personal al profesorului, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Peste 100 de profesori gorjeni vor susține acest examen la data anunțată.
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a schimbat metodologia de organizare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, iar una dintre noutăţi este data de desfăşurare a probei scrise.
Oficialii MENCS au declarat presei:“Din dorinţa de a descongestiona programul cadrelor didactice în timpul vacanţei de vară, Ministerul Educaţiei a stabilit ca această probă să aibă loc în data de 20 aprilie 2017. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal”.
Există și o excepție, cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii, respectiv inspecţiile şi evaluarea portofoliului, urmând ca proba scrisă să fie susţinută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an.
Șanse în plus pentru candidați

Pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul “Bine” sau “Foarte bine” – condiţii care se menţin din sesiunile anterioare – candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar, spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.
O noutate esenţială este şi simplificarea probei scrise, de la trei la două subiecte. Un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului, cu o pondere de 60%, iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii, cu o pondere de 30%, diferenţa de 10% din punctaj fiind acordată din oficiu.
Noțiunea de ”Portofoliul professional” evaluează nivelul de competenţă didactică, cu accent pe adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. Portofoliul este alcătuit de fiecare candidat pe parcursul unui semestru, pentru una din clasele/grupele din norma didactică la care îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea precizărilor formulate în programa de pedagogie şi a elementelor de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate.
O altă modificare față de anul precedent se referă la eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unităţii de învăţământ unde sunt încadraţi candidaţii. Aceştia vor ataşa la dosar şi adeverinţa privind calificativul obţinut pentru anul şcolar precedent anului în care susţin proba scrisă.