Gorjeni implicați în elaborarea noilor programe școlare

Șase profesori  din județul Gorj au fost selectați în Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline, care au ca obiective elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare.

Selecţia cadrelor didactice în nodeaComisiile Naționale de Specialitate pe discipline s-a desfășurat în perioada 16 iunie – 31 august 2016.  Din județul Gorj, ca membri ai CNS au fost selectate șase cadre didactice: Doina Tîrsu, de la Școala Gimnazială Topești (Comisia națională de specialitate pentru învățământul primar), Eugen Nodea, de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu (Comisia națională de specialitate pentru Informatică), Camelia Bibere, de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (Comisia națională de specialitate pentru Tehnologia Informației și a Comunicațiilor), Melania Popescu, de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj (Comisia naţională de specialitate – învăţământ profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal pentru domeniul finanţe, administraţie, comerţ şi servicii), Isabela Giorgi, de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (Comisia naţională de specialitate – învăţământ profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal pentru domeniul turism şi alimentaţie) și Dumitru Pasăre, de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu (Comisia naţională de specialitate –Muzică, Arta actorului, Coregrafie).