Generalul Constantin Ispas, cetățean de onoare al urbei de pe Jiu

Loading

Într-un  cadru festiv prilejuit de Zilele Municipiului Târgu-Jiu, generalul Constantin Ispas, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial,  a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu-Jiu. Acesta va aniversa în curând 93 de ani de viață. Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu a decis omagierea într-o ședință festivă desfășurată la începutul acestei săptămâni.

Născut la 23 august 1925, Constantin Ispas a fost copil de trupă, a luat parte la Al Doilea Război Mondial, a fost grav rănit și bolnav de TBC, a fost lăsat la vatră, s-a reîntors în rândurile armatei și a parcurs toate etapele de la soldat la gradul de general.
În iunie 1941 a plecat pe frontul de est, fiind încadrat în Regimentul de Gardă 6 Mihai Viteazul – Compania de Cercetare. În primăvara anului 1944, la împlinirea vârstei de 19 ani și la cererea sa este admis ca voluntar în armata română, iar in iulie 1944 este grav rănit și depistat ca fiind bolnav și de TBC, este reformat și lăsat la vatră. În 1948 este complet vindecat și încorporat din nou pentru completarea stagiului militar. Ajunge la Regimentul 5 Artilerie Grea Brașov de unde este selectat pentru Școala de subofițeri politici din Breaza. Este șef de promoție și avansat la gradul de locotenent cu repartizare la Marele Stat Major – unde se specializează în problem de mobilizare.
În 1953 este admis la Academia Militară – Facultatea de arme întrunite, iar la absolvire în anul 1956, pe bază rezultatelor sale foarte bune obținute pe parcursul celor 3 ani de studii este selecționat și oprit în calitate de cadru didactic. Ocupă pe rând funcțiile de lector, conferențiar și apoi pe cea de profesor.
În anul 1966 este mutat din nou la marele Stat Major al Armatei și i se încredințează responsabilități speciale cu automatizarea în cadrul Secției de Cercetări Științifice unde se ocupă de organizarea acesteia și de stabilirea obiectivelor pentru următorii ani. Era perioada în care se punea accentul pe definirea și crearea sistemului informatic al armatei, pe baza noilor tehnologii ale momentului. In aceste circumstanțe Constantin Ispas urmează cursuri post-academice de cibernetică și de management.
Predă în continuare la Academia Militară în cadrul Catedrei de Automatizarea Conducerii Trupelor, unde împreună cu un colectiv elaborează prima lucrare destinată pregătirii cadrelor militare în domeniul științei conducerii intitulată ,,Probleme ale Științei Conducerii cu aplicații în domeniul militar, urmată de o alta apărută în cursul anului 1974 – în același domeniu..
După anul 1980 alege să se întoarcă spre locurile natale. Aici îndeplinește funcția de Comandant al Centrului Militar Gorj, până in anul 1986 când se pensionează. Se retrage la Turcinești, dar după evenimentele din 1989, locuitorii comunei l-au dorit și l-au votat primar al localității, unde a activat cu mare pricepere și unde a lucrat fără a fi remunerat.
Din anul 1990 se dedică cu tot sufletul veteranilor de război, fiind preşedintele Filialei Gorj a Asociatiei Veteranilor de Război. În această calitate, a militat şi a depus eforturi considerabile pentru punerea la punct a evidenţei veteranilor şi văduvelor de război, precum şi pentru acordarea drepturilor acestora conform legislației în vigoare. Totodată s-a străduit şi a reuşit să asigure editarea periodică şi la nivel calitativ deosebit a revistei „Onoare şi jertfă”. Este autorul a mai multe cărți dedicate eroilor gorjeni din ciclul NEMURITORII.