CENTENAR  Colecție de documente inedite lansată la Târgu-Jiu

 

În cadrul Zilelor Municipiului Târgu-Jiu 2018, Primăria și Consiliul Local, prin intermediul Comisiei de elaborare și implementare a Programului de manifestări culturale și sociale dedicate ”Centenarului Marii Uniri”, au organizat o nouă manifestare dedicată Centenarului. A fost lansată cartea ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial-DOCUMENTE(1916-1919)”, primul volum dintr-un ciclu de trei, lucrare semnată de profesorul Gabriel Sarcină. Este vorba de o lucrare impresionantă de peste 700 de pagini care adună între coperțile sale 967 de documente aflate în custodia Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale.

Primăria și Consiliul Local Târgu-Jiu, Societatea de Științe Istorice din România-filiala Gorj și Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Alexandru Doru Șerban” și-au dat mâna pentru derularea unei noi manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. Istorici și oameni de cultură, aleși locali, elevi și profesori au foost invitați la un eveniment editorial prilejuit de lansarea cărții ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial-DOCUMENTE(1916-1919)”, primul volum dintr-un ciclu de trei, lucrare semnată de profesorul Gabriel Sarcină și al unui nou număr al revistei de literatură, arte și istorie culturală ”Spicon”. Cartea profesorului Gabriel Sarcină este rodul unei documentări de circa cinci ani și va mai avea alte două volume care vor apare tot în această perioadă. A făcut totul posibil, inclusiv obținerea finanțării Guvernului pentru Proiectul ”Centenar” al Primăriei Târgu-Jiu, viceprimarul Adrian Tudor.

Și pentru că a fost vorba de un eveniment editorial, celor prezenți le-a fost prezentată și prima lucrare apărută în colecția ”Centenar” a Primăriei Târgu-Jiu, este vorba de ”Maria, regina întregitoare de Țară și Neam” a reputatului istoric gorjean Gheorghe Nichifor dar și filmul dedicat eroului de la Podul Jiului, comisarul I.C. Popilian. Cei care au prezentat intervenții în fața asistenței au fost: Gheorghe Nichifor-vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și președinte al SSIR Gorj; Cornel Șomîcu-secretar general SSIR Gorj și membru al Comisiei ”Centenar”; Victor Troacă-președinte al Asoci

ației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Alexandru Doru Șerban”; Viorel Surdoiu-redactor șef al revistei ”SPICON”; Adrian Tudor-viceprimar municipiul Târgu-Jiu, coordonator al Comisiei ”Centenar” și amfitrionul întregii manifestări.

 

O colecție de documente impresionantă

Cu siguranță, cartea scrisă de profesorul Gabriel Sarcină se constituie într-un eveniment editorial de prim-rang atât prin dimensiuni cât și prin faptul că pune la îndemâna publicului larg o cantitate uriașă de documente despre Războiul de Întregire Națională. Așa cum spune și autorul, colecția de documente dedicată Primului Război Mondial ” se bazează exclusiv pe documente găsite la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Gorj”. Și tot după aprecierea autorului,  mai sunt și alte instituții gorjene care adăpostesc astfel de documente din Primul Război Mondial. Ne gândim, în primul rând, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“ sau la muzeul din incinta Colegiului Național „Tudor Vladimirescu“ din Târgu  Jiu dar și la alte instituții (școli, primării, biserici, mănăstiri ș.a.) de pe raza județului. Dat

ă fiind ”greutatea” demersului-967 de documente puse în valoare-ne dăm seama câtă nevoie este de munca acestor cercetători dedicați pentru a afla istoria acestor meleaguri mai ales în clipe de cumpănă cum au fost anii războiului.

Dar ce putem găsi în acest prim volum de documente, ne spune chiar autorul: ”Dacă ar trebui să sintetizăm conținutul acestui prim volum am regăsi aici relatări diverse cu privire la ordonanțe, publicații și încunoștințări ale autorităților române sau germane,corespondența dintre administrația germană de ocupație și cea românească, bonuri de rechiziție emise de Armata Română, ausweise, ordine de demobilizare, procese‑verbale, telegrame, notificări, rapoarte, adrese, declarații, depoziții, jurnale, autorizații, liste cu persoane arestate sau amendate, statistica cu supușii Puterilor Centrale din Târgu Jiu, liste cu locuitori fugiți de la muncile agricole, statistici cu donații pentru prizonierii de război, memorii ale unor  funcționari români, copii după acte de deces al unor militari români sau străini, locații cu morminte ale militarilor români, dușmani sau aliați, decorații, petiții ale demobilizaților sau foștilor refugiați, dar și ale comercianților, catagrafii cu pagubele suferite din partea ocupanțilorstrăini, starea și   pagubele arhivelordiverselor instituții ș.a.

În subsidiar, din documentele prezentate, pe lângă tematica centrală – focalizată pe Primul Război Mondial și urmările sale – informațiile ne deconspiră împărțirea administrativă a județului Gorj precum și piramida de putere politică locală din primele decenii ale secolului  al XX‑lea (prefect, administratori de plase, primari etc.); primarii și notarii, uneori preoții și  învățătorii din comune și sate; onomastica numelor și prenumelor gorjenești; o catagrafie a „comersanților“ târgujieni dar și magazinele și depozitele acestora de mărfuri, majoritatea  situate pe strada Victoria sau Calea Victoriei; nomenclatorul străzilor din Târgu Jiu ș.a.”, spune autorul volumului de documente.

Nu ne rămâne decât să felicităm Primăria și Consiliul Local Târgu-Jiu pentru o asemenea inițiativă, să mulțumim domnului viceprimar Adrian Tudor pentru activitățile dedicate Centenarului României Mari și să ne dorim ca tot Programul de manifestări culturale și sociale dedicate celor 100 de ani de stat național unitar să continue cu același succes!