Formatori competenți pentru o societate în schimbare

Începând c u 1.07.2017 pe o perioadă de 12 luni, Asociația Smart Educational Projects din Târgu-Jiu, implementează proiectul Erasmus+ “Formatori competenți pentru o societate în schimbare” 2017-1-RO01-KA104-035994, proiect de mobilitate în domeniul educației adulților finanțat din fonduri europene de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Proiectul „Formatori competenți pentru o societate în schimbare”reprezintă un răspuns al asociației la nevoile membrilor comunitatii locale de a beneficia de consiliere în cariera ca mijloc de creștere a gradului de ocupare a forței de munca și de dezvoltare a spiritului antreprenorial ca alternativa la angajare.

Pentru a răspunde acestor nevoi și pentru a oferi servicii educative de calitate,în conformitate cu standardele europene, dorim implementarea acestui proiect prin care vom îmbunătăți competențele formatorilor noștri și calitatea trainigurilor oferite. Proiectul a fost construit în jurul a 4 obiective:

O1) Dobândirea de către 3 formatori ai SEP de noi abilități și competențe in domeniul mentoratului in cariera in vederea consilierii tinerilor/adulților în elaborarea unui plan de cariera proactiv și a profesorilor ce oferă consiliere școlară

O2) Îmbunătățirea competentelor in domeniul educației antreprenoriale pentru 3 formatori ai SEP în vederea elaborării unui curs de formare antreprenoriala pentru adulți

O3) Dobândirea de competente și abilitați pentru 3 formatori ai organizației pentru utilizarea platformei Moodle care sa asigure un mixt de învățare față în față cu învățarea online în conformitate cu noile cerințeeducaționale

O4) Internaționalizarea organizației si schimbul de bune practici la nivel european.

Pentru atingerea acestor obiective au fost selectate 3 cursuri care corespund domeniilor pe care SEP dorește să le amelioreze: consilierea în carieră, competențele antreprenoriale,  instrumente noi de predare: „Coffee Connect-Howto Develop Social and Entrepreneurial Skills”, „Employability: Methods&Tools”, „Learnhowto create an e-learning platformand a website in oneweek”.

Perfecționarea formatorilor SEP prin intermediul acestor mobilități transnaționale va avea ca rezultate:

  • Ameliorarea competențelor în domeniul managementului carierei și al accesării unui loc de muncă, în conformitate cu noile orientări de la nivel european. Competențele vor viza: folosirea avantajelor competitive, dezvoltarea unei atitudini beta permanente, asumarea eficientă a riscurilor în carieră, recunoașterea oportunităților, implicarea adulților în propriul proces de învățare, folosirea instrumentelor de angajare pentru a obține motivația.
  • Îmbunătățirea competențelor de utilizare a strategiilor și instrumentelor inovatoare de promovare a beneficiilor antreprenorialului
  • Dezvoltarea de competențe și abilități TIC care să contribuie la utilizarea platformei Moodle ca instrument modern de învățare și a Webley ca instrument de creare și gestionare a unui site.

Activitățile de  diseminare care vor fi desfășurate în timpul implementării proiectului vor avea ca scop pe de o parte promovarea perfecționării continue prin intermediul programului Erasmus+ dar mai ales promovarea rezultatelor proiectului și a noilor cursuri pe care SEP le va derula după îmbunătățirea competențelor formatorilor săi. Prin intermediul acestora urmărim ca un număr cât mai mare de absolvenți să fie pregătiți pentru a accesa un loc de muncă în conformitate cu calificarea deținută sau să aplice pentru dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu. Un alt segment vizat de diseminare este cel al profesorilor care vor fi vectori ai implementării acestor cursuri la orele de consiliere și orientare și în folosirea platformei de învățare Moodle.

 Coordonator proiect,

Peptan Anca