Formarea profesorilor pentru dezvoltarea strategiilor de advertising

Continuând tradiţia, începută în 2004 cu primul proiect european Comenius ”Târguri şi Pieţe în Europa, în care au fost implicaţi parteneri din Franţa, Italia, Polonia şi Lituania, în 14 septembrie 2009 a fost semnat de către Colegiul nostru, în calitate de beneficiar, cu Agentia Natională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, contractul pentru un nou proiect derulat cu fonduri europene, de data aceasta VETPRO,  cu titlul ”Formarea profesorilor pentru dezvoltarea strategiilor de advertising”

7 cadre didactice din domeniul tehnic de la C.C. ”Virgil Madgearu” au vizitat Spania
7 cadre didactice din domeniul tehnic de la C.C. ”Virgil Madgearu” au vizitat Spania

Ideea acestui proiect, pusă în practică de echipa de gestiune (formată din profesorii  Mihaela-Minela Popescu-responsabil de proiect, Melania Maria Popescu-responsabil financiar, Cristina Antoaneta Ciungu-  responsabil privind formarea profesională, Oana Alina Voinea-responsabil privind diseminarea rezultatelor proiectului şi Aurelia Dan-responsabil privind pregatirea lingvistică), cu sprijinul necondiţionat al managerilor colegiului-director prof. Petre Ciungu, dir. adj. prof. Rodica Fuiorea- s-a ivit din necesitatea dezvoltarii de competente privind activitatea de advertising  în scopul formării la elevi a deprinderilor de a realiza o publicitate creativa şi inovatoare pentru succesul  firmei intr-un mediu competitiv; grupul ţintă l-au constituit profesorii aparţinând ariei curriculare ”Tehnologii”, care predau module privind promovarea produselor sau serviciilor, sau care desfasoara activitate de coordonatori ai firmelor de exercitiu.
“Firma de exercitiu ‘’ constituie disciplină obligatorie de studiu, inclusă în curriculum-ul şcolar pentru clasele a XI-a si a XII-a, ruta directa si clasele a XII-a si a XIII-a ruta progresivă şi reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de abordare practică a integrării continuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor personale şi comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcţiile de bază şi până la cele de conducere  din întreprindere.
Necesitatea unui astfel de demers a apărut si din participarea permanentă a firmelor de exercitiu din cadrul colegiului nostru la  targurile internationale ale firmelor de exercitiu, pana in prezent concretizata la Timisoara – martie 2006, Praga – martie-2007, Bratislava – noiembrie 2007, Praga – martie 2008, Plovdiv – aprilie 2009, Praga – martie 2010.
În urma derulării procesului de selecţie un grup de şapte profesori apaţinând ariei curriculare tehnologii  au participat în perioada 1-14 noiembrie, în Granada, Spania,
la un proces de formare privind politicile de promovare din firmele reale şi modalitatea de transpunere a acestora în cadrul firmelor de exerciţiu. Partenerul de primire (M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA-  organizatie formata dintr-o echipa de  profesionisti de inalta calificare cu o vasta experienta in activitatile de formare si in participarea la proiectele de mobilitate  Leonardo da Vinci, de mai mult de sase ani cu tari din toata Europa si in cele mai variate domenii), a făcut ca fiecare zi de formare să fie fructuoasă şi inedită în acelaşi timp.
Palatul Alhambra, Grădinile Generalife, cartierul Albaicín, Capilla Real, obiective înscrise pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, au completat un program de formare care întregeşte imaginea de ŞCOALĂ EUROPEANĂ a colegiului nostru.
prof. Mihaela-Minela Popescu