„Fiecare copil contează!”-Proiect educațional-Concurs de Ziua Internațională a Educației

În perioada 25.09-05.10.2023, Liceul Tehnologic Bâlteni a organizat și desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ Nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000076200, proiectul -concurs de postere digitale ”Fiecare copil contează!”, în vederea celebrării Zilei Internaționale a Educației.

Principalele obiective ale activității au fost:

-Conștientizarea importanței și rolului educației în vederea pregătirii pentru viață;

-Dezvoltarea la elevi a competențelor digitale;

-Creșterea gradului de incluziune școlară;

-Evidențierea rolului cadrelor didactice în modelarea noilor generații și recunoașterea meritelor acestora în formarea valorilor societății.

Grupul țintă al proiectului a fost format din elevii claselor V-XII, cadre didactice și părinți.

Organizat într-un mod atractiv, care și-a propus să evidențieze abilitățile digitale ale elevilor, concursul a antrenat un număr mare de participanți, care s-au familiarizat cu semnificația zilei de 5 octombrie într-un mod creativ, conducând la creșterea stimei față de sine și de cei din jur. Rezultatul tangibil al activității a constat în realizarea unei expoziții fizice și online cu posterele digitale create de elevi.

La finalul activității, au fost acordate diplome la nivelul fiecărei clase participante, iar la nivelul unității de învățământ au fost selectate și premiate trei postere. Premiile I, II și III la nivelul Liceului Tehnologic Bâlteni au constat în diplome și recompense financiare oferite de domnul Stegaru Laurențiu, concursul fiind cu finanțare extrabugetară.

Proiectul a fost inițiat, coordonat și implementat de directorul unității de învățământ, dna profesor Vuc Adela-Lavinia, de coordonatorul proiectului Erasmus+ ”I.D.E.A.L-Inclusive and Digital Education for Active Learning”, dna profesor Orzan Claudia-Elena și de responsabilul de programe și proiecte educative, dna profesor Cuțitoiu Mariana, cu colaborarea profesorilor diriginți ai claselor V-XII.

Prof. Claudia-Elena Orzan

Liceul Tehnologic Bâlteni