Experiențe de nivel european la Liceul Tehnologic Nr 2 Târgu-Jiu

Proiectele europene au un rol semnificativ în cadrul școlilor, ca și la Liceul Tehnologic Nr 2 Târgu-Jiu, aducând multiple beneficii atât elevilor, cât și personalului didactic. Acesta sunt finanțate sau susținute de instituții europene, precum Comisia Europeană sau diverse agenții și programe europene.

Proiectele europene au un rol important în dezvoltarea personală și educațională a elevilor, în promovarea valorilor europene și în îmbunătățirea calității educației. Ele aduc o dimensiune internațională în cadrul școlii și contribuie la pregătirea elevilor pentru o lume globalizată. Este important să subliniem că recunoașterea prin proiecte europene nu se limitează doar la rezultatele formale. Procesul de implicare aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește dezvoltarea profesională a personalului didactic, creșterea motivației elevilor și deschiderea spre noi perspective educaționale.

Dintre beneficiile recunoscute ale proiectelor europene

  • Experiențe interculturale: elevii își dezvoltă înțelegerea și respectul pentru diversitatea culturală, își îmbunătățesc abilitățile de comunicare și devin cetățeni europeni mai conștienți.
  • Îmbunătățirea abilităților lingvistice: Elevii au ocazia să-și îmbunătățească abilitățile lingvistice prin colaborarea în limbi diferite.
  • Dezvoltarea abilităților sociale și personale: Elevii învață să colaboreze cu ceilalți, să-și dezvolte încrederea în sine și să-și gestioneze timpul eficient.
  • Învățare activă: sunt promovate metode de învățare active și experiențiale. Elevii sunt implicați în activități practice, cercetare, proiectare și implementare, ceea ce îi ajută să-și aprofundeze înțelegerea subiectelor și să-și aplice cunoștințele în contexte reale.
  • Explorarea temelor europene: Proiectele europene pot aborda teme legate de Uniunea Europeană, istoria Europei, valorile europene și provocările cu care se confruntă continentul. Acest lucru contribuie la formarea unei conștiințe europene și a unei identități europene comune.
  • Dezvoltarea digitală: Acest lucru este esențial într-o lume din ce în ce mai digitalizată și conectată.
  • Îmbunătățirea calității educației: Participarea la proiecte contribuie la dezvoltarea profesională a personalului didactic și la implementarea de practici pedagogice inovatoare.
  •  Acces la resurse suplimentare: Proiectele europene oferă acces la resurse educaționale, materiale și instrumente pe care școlile nu le-ar putea obține în mod normal.
  • Schimb de bune practici: este facilitat schimbul de bune practici între școli din diferite țări.
  • Certificări și acreditări: Acestea pot servi drept dovadă a angajamentului școlii în promovarea învățării inovatoare și a cooperării internaționale: certificate Europass, Memorandum de învățare, certificate de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, distincții și diplome pentru cei mai buni elevi și pentru școală, etc..

Deschiderea internaţională a României a condus la adoptarea unei perspective globale şi în Liceul Tehnologic Nr 2 Târgu-Jiu. În acest context, s-a facilitat promovarea unor valori europene, precum: toleranţă, democraţie, unitate, egalitate, pluralism, siguranţă, libertate, nediscriminare, identitate şi tradiţii. Şcoala noastră a cunoscut o dezvoltare semnificativă prin implicarea în proiecte mari, cu finanţare naţională sau internaţională.

 Participarea elevilor și profesorilor noștri la proiectele europene și-a atins principalul obiectiv, respectiv în egalitate de șanse pentru toți copiii și creșterea calității educației furnizate de școală reflectată în pregătirea şcolară a elevilor, în comportament şi atitudine, în solidaritate, în rezultatele la examene de sfârşit de ciclu, în premiile obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, în participarea activă la viaţa şcolii, în modul în care reuşesc să-şi continue traiectul şcolar şi profesional, până la integrarea pe piaţa muncii.

Impactul proiectelor europene devenite deja o tradiție în comunitatea școlară a fost unul determinant în dezvoltarea și consolidarea dimensiunii europene a instituției, dar și în diversificarea ofertei educative școlare și extrașcolare. Enumerăm în continuare atributele care fac din instituția noastră una de tip european în continuă dezvoltare și modernizare a procesului formativ-educativ:

– oferim un tip de educație care pune accentul pe apartenența la spațiul profesional și cultural european;

– în formarea tinerilor, se are în vedere pregătirea pentru inserția în spațiul european întru cunoașterea temeinică a educației despre Uniunea Europeană și diversele aspecte, schimbări sau evenimente de anvergură, politici și teme sociale sau economice;

Putem aprecia că vizibilitatea și atractivitatea instituției noastre a crescut semnificativ în urma realizării și implementării proiectelor europene, iar implicarea actorilor educației și a parteneriatului activ cu comunitatea de părinți sau comunitatea locală și județeană au creat un mediu educativ flexibil, deschis schimbărilor, pregătit în orice moment pentru noi provocări curriculare și reforme ale sistemului de învățământ. Relațiile de comunicare profesională create prin intermediul proiectelor au dezvoltat și continuă să dezvolte imaginea europeană a instituției, atrăgând an de an noi parteneri și schimburi educative și profesionale complexe. Totodată, ca o urmare firească a muncii actorilor implicați în derularea proiectelor, a crescut prestigiul instituției.

În ciuda tuturor obstacolelor întâmpinate, continuăm să avem o frumoasă tradiție ca instituție de învățământ tehnologic și profesional și să convingem elevii, părinții și comunitatea în ansamblu că oferim un mediu educativ de standard european și o pregătire profesională și educativă eficientă, fructificând din plin această mare oportunitate de dezvoltare prin proiecte europene.

PROF. BERCA IONUȚ COSMIN

PROF. BENGESCU OTILIA

PROF. IVAN CAMELIA CERASELA