EVENIMENT Istoricul și opera sa, Gheorghe Nichifor despre intelectualitatea Gorjului

Loading

 

A văzut de curând lumina tiparului o nouă ediție a cărții ”Intelectualitatea Gorjului și Marea Unire”, lucrare semnată de istoricul Gheorghe Nichifor. Este de fapt o reînnoire peste timp, prima ediție a apărut în 1995, a unei cărți deosebit de valoroase pentru istoriografia gorjeană. Marele istoric gorjean încearcă și reușește să demonstreze că și Gorjul a avut o contribuție majoră la Marea Unire, cel mai important act din istoria națională. Potrivit autorului, această lucrare ”se dorește un pios omagiu memoriei celor care s-au jertfit pe Altarul Reîntregirii Naționale”.

Începem acest articol despre lansarea unei noi contribuții istoriografice cu o subliniere, contribuția istoriografică a lui Gheorghe Nichifor este un eveniment în sine, apariția unei cărți este un moment pe răbojul timpului. În anul Centenarului, o privire mai atentă și adusă la zi asupra rolului jucat de Intelectualitatea Gorjului în acele vremuri se impunea. Doar că lucrarea ”Intelectualitatea Gorjului și Marea Unire” din 1995 a rămas o amintire, este adevărat că una extrem de valoroasă pentru acele vremuri, noua ediție e mult mai completă demostrând maturitate și, în același timp, deschidere la nou. Cititorul contemporan are acces la izvoare noi, la interpretări noi și, nu în ultimul rând, la o altă abordare. Gheorghe Nichifor spune de fapt cele constatate de noi în ”Notă la Cuvânt Înainte”: ”…să le spunem cititorilor că au în față o lucrare complet regândită și redimensionată, având la bază o bogată experiență în domeniul cercetării istoriei Gorjului, cu informații multiple , situate la nivelul anului 2018.”
Cititorul acestei cărți va fi purtat într-un mod alert dar fără abandonarea precizărilor importante prin mai multe aspecte ale temei abordate: România Mare, ideal și realitate”(cap. I); Intelectuali ai Gorjului, militanți pentru făurirea României Mari la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea(cap. II); Participarea intelectualilor gorjeni la Războiul pentru Întregirea Neamului și înfăptuirea marelui ideal al unificării statal-naționale(cap. III); Stări de spirit la Gorj în primii ani postbelici(cap. IV); Atitudinea intelectualității gorjene, în primul deceniu interbelic, față de consolidarea unității statal-naționale, apărarea independenței și suveranității naționale(cap. V); Glorie eternă, eroilor gorjeni!(cap. VI) ș.a. Vorbim de o lucrare consistentă care pune la dispoziția cititorului și o Bibliografie importantă a temei dar și o serie de ”anexe” absolut necesare pentru lămurirea celor întâmplate cu mai bine de un secol în urmă.
Rugat de publicația ”Vertical” să vorbească de acest proiect, Gheorghe Nichifor ne-a declarat în exclusivitate: ”Cu siguranță, această carte este dedicată Centenarului Marii Uniri. De această lucrare mă leagă amintiri frumoase, a început ca o lucrare de grad pentru subsemnatul, apoi ca o carte de sine stătătoare în 1995 iar acum este un demers impunător pentru problematica propusă. Așa cum o fac și în carte, amintirea profesorului nostru Gheorghe I. Ioniță-un mentor și un prieten deosebit- dăinuie și prin acest demers istoriografic. Tema este generoasă și arată că intelectualii Gorjului nu au construit doar o viață culturală de excepție la granița dintre secole dar au luptat, fiecare cu armele proprii, la făurirea României Mari. Trecem în revistă în această carte eroii acelor vremuri, dintre care mulți nu s-au mai întors acasă, dar și eforturile făcute de urmași pentru memoria lor. Practic fiecare așezare din Gorj poartă semnele Marelui Război, peste tot găsim monumente dedicate celor care au luptat pentru țară. Cartea de față ne place să credem că este un monument istoriografic dedicat celor care au sacrificat uneori totul pentru patrie. Celor care parcurg cartea le spun că vor descoperi pe lângă personalitățile deja cunoscute și figuri mai puțin cunoscute, la fel de importante, cu informațiile de rigoare. Demersul nostru istoriografic nu se oprește aici, eroii merită neuitarea noastră a tuturor”.
Despre tema abordată, același istoric scria în lucrarea apărută recent: ” Intelectualitatea gorjeană a fost prezentă mai mult decât alte categorii sociale ale județului în interiorul faptelor istorice care au marcat Marea Unire. Cu arma în mână, cu scrisul sau verbul înflăcărat a contribuit la realizarea și popularizarea evenimentului în toate fazele sale: pregătire, desfășurare, recunoaștere. Poziția intelectualității gorjene a fost de totală adeziune și sprijin necondiționat pentru Marea Unire. Prin numeroșii ei reprezentanți se poate mândri că a contribuit din plin la acest măreț eveniment al milenarei noastre istorii”(Gheorghe Nichifor-”Intelectualitatea Gorjului și Marea Unire”, pag. 170).
De reținut că lucrarea este accesibilă marelui public în librării iar actuala ediție o datorăm Editurii ”Măiastra” din Târgu-Jiu. Vorbim de o lucrare impunătoare de 350 de pagini apărută în condiții grafice deosebite. Autorul, cunoscutul și apreciatul istoric Gheorghe Nichifor, dă și în această lucrare dovada unui cercetător avizat, conectat la tot ce înseamnă Istoria Gorjului, cea mai autorizată voce a istoriografiei gorjene din ultimele decenii. Precum se întâmpla cu Ștefulescu în urmă cu un secol, care era citat constant de istoriografia națională, Gheorghe Nichifor este o voce distinctă și citată deseori în lucrările dedicate anumitor teme de istoriografia românească. Nu ne rămâne decât să vă invităm la lectură!