ERASMUS+ la Colegiul Tehnic Nr 2-experiența continuă

În societatea contemporană evoluția științifică și tehnică impune capacități și abilități superioare de folosire a tehnicii. Formarea și educația profesională a tinerei generații este, așadar, o problemă de mare actualitate. Educația profesională se referă la pregătirea sau perfecționarea personalității în vederea desfășurării unei activități profesionale. Pregătirea prin școli profesionale și licee tehnologice urmărește inițierea în profesie și dobândirea competențelor profesionale. Competența profesională reprezintă capacitatea de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional.

În perioada cuprinsă între anii 2016-2019, Colegiul Tehnic Nr.2  derulează cu succes trei Proiecte Erasmus+ de mobilitate, proiecte realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale:

 • „Calitatea europeană  în formarea profesională a elevilor din învățământul tehnic profesional” KA1-VET  Nr. 2015-1-RO01-KA102-014524
 • Pași spre competență”  KA1-VET  Nr. proiect 2017-1-RO01-KA102-036923
 • „Formarea profesională  de calitate  în spaţiul european” KA1-VET,      Nr. 2018-1-RO01-KA102-048180

Stagiile de formare profesională s-au desfășurat în țări care fac parte din U. E.  în Poloniala Centrum Kształcenia Praktycznego, WROCLAW, în Portugalia la Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge  (INSA) din LISABONA, în Spania, laGrupo Ugarte Automoción S.L., centrul de instruire practică din Valencia, în Cipru deOrganizația P. KOUSIOS ELECTRICAL LTD și la centrul de instruire practică din HOTEL PAPHIESSA HOTEL PAPHOS, din PAPHOS.

În acest an școlar s-a implementat cu succes cel de-al treilea proiect ERASMUS+ consecutiv în instituția noastră, „Formarea profesională  de calitate  în spaţiul european” KA1-VET,      Nr. 2018-1-RO01-KA102-048180. Proiectul adduce transfer de competență și bune practici către elevii din grupul țintă și prin multiplicare către toți elevii școlii, oportunități de formare profesională și cultivarea talentelor individuale, șanse egale pentru reușita în carieră.

Ultima experiență important din proiect a fost stagiul de practică desfășurat în orașul Paphos, unde 15 elevi au derulat activități specific domeniului/calificării în care se formează: electronica automatizări, respectiv TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Calificarea profesională: OSPĂTAR(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE.

Parteneriatul transnational a fost alcatuit din  Colegiul Tehnic Nr.2 din Târgu Jiu, beneficiar si organizație de trimitere, si  parteneri de primire:  -P. KOUSIOS ELECTRICAL LTD-Cipru-domeniul electronica automatizări, -St. George Hotel Enterprises-Paphos, Cipru- Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, Calificarea profesională: OSPĂTAR(CHELNER)VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE.

Practica la locul de muncă a fost componenta principală a proiectului. Elevii au dobândit cunoștințe și competențe profesionale, culturale și sociale prin utilizarea de metode și instrumente noi de lucru. Au fost permanent sprijiniți de tutorii de practică astfel încât au reușit să-și atingă toate obiectivele și să treacă peste obstacolele ivite. Toată activitatea s-a desfășurat în limba engleză, elevii având astfel ocazia să-și exerseze și să-și perfecționeze competențele lingvistice. Sprijinul lingvistic s-a realizat și prin intermediul platformei OLS. Toți participanții au urmat cursurile și au promovat testul final. 

Participanții au primit informații despre cultura şi viața socială a țării gazdă şi a locului în care se desfăşoara mobilitatea în țară, înainte de a participa la stagiul de practică.  O componentă esențială a pregătirii cultural a fost activitatea direct de vizitare a obiectivelor geografice, turistice, cultural- istorice ale țării gazdă. Principalele obiective vizitate au fost:

 • orașul port LIMASSOL
 • Mănăstirea NEOPHITOS și alte mănăstiri din patrimonial cultural
 •  Baia Afroditei
 • Stânca Afroditei
 • Plantațiile de bananieri din orașul PAPHOS
 • Satele din vecinătatea orașului PAPHOS
 • Muzeul artei populare
 • Croazieră pe Marea Mediterană.

Erasmus+ are scopul de a moderniza și a internaționaliza educația și formarea profesională a tinerilor. Pentru elevi el oferă posibilitatea de a-și dezvolta competenețele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini) precum și de a face schimb de experiențe cu persoane cu interese similare din alte țări. Prin obținerea certificatelor de mobilitate Europass elevii beneficiază de recunoașterea europeană a competențelor dobândite.Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Încă o dată subscriem la facilitățile și oportunitățile pe care le oferă programul ERASMUS+- pentru elevii noștri reprezintă o cale importantă prin care am reușit să-i sprijinim, mai ales ținând cont de faptul că există un număr mare de elevi cu probleme sociale și financiare pentru care însăși frecventarea școlii și pregătirea zilnică reprezintă adevărate provocări.

Prof. Teodora Băbeanu

Ec. Elidia Dănescu