”Erasmus Day-2023” la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”

Miercuri, 11 octombrie  2023, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” și partenerii săi au fost gazde pentru o serie de activități ce au urmărit promovarea unor exemple de bune practici dobândite în cadrul unor vizite de studiu și mobilități ale elevilor și cadrelor didactice realizate în cadrul unor parteneri din UE.

Scopul activităților a fost în primul rând de a aduce împreună, tutori de practică, elevi, părinți, profesori, ong-uri pentru a atrage atenția asupra importanței stagiilor de practică în dobândirea competențelor relevante pentru inserția pe piața muncii.

Astfel, activitățile s-au axat pe organizarea de lecții demonstrative, urmate de dezbateri și mese rotunde, în cadrul cărora elevii și tutorii de practică au putut să-și analizeze și aprecieze propriile competențe dobândite. De asemenea, au fost prezentate o serie de CDL-uri, și alte produse certificate în cadrul proiectelor derulate, precum și website-ul proiectului, precum și variantele acestuia, realizate de-a lungul timpului , de către elevii implicați în proiect.

Activitățile au fost susținute în cadrul laboratoarelor de Analize Fizico-Chimice, Electronică și Informatică și au permis oaspeților observarea unor noi abordări didactice în domeniul activităților de laborator și instruire practică, în special prin introducerea tehnologiei: tablete, telefoane inteligente, senzori, microcontrolere. Tot cu ajutorul tehnologiei s-a asigurat participarea unor profesori de la un liceu partener din Slovenia, cu ajutorul căruia, multe din activitățile realizate în proiect își vor asigura sustenabilitatea în cadrul proiectului etwining „Practical training stages – passport to labour market”, ce urmează a fi desfășurat în anul următor.