Elevii gorjeni încep BAC-ul în februarie

Deşi la acest moment calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat 2010 ar putea suferi noi schimbări, după cum a anunţat ministrul interimar al Educaţiei-Emil Boc, elevii vor începe probele încă din luna februarie 2010. Aşa cum aţi putut citi deja în VERTICAL, noua structură a Bacalaureatului presupune susţinerea a două tipuri de probe, evaluări orale pe parcursul anului şcolar şi scrise la finalul lui. Circa 5000 de elevi gorjeni vor susţine noul tip de examen în anul 2010.

Probele orale se vor susţine în lunile februarie, aprilie şi mai în liceele proprii
Probele orale se vor susţine în lunile februarie, aprilie şi mai în liceele proprii

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a publicat pe site-ul MECI calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat 2010, respectiv a disciplinelor şi programelor aferente susţinerii acestui examen. Doar că acestea ar putea suferi modificări după cum a anunţat Emil Boc, ministru interimar al Educaţiei. Deşi Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar anunţase că va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009, Emil Boc a anunţat că la aceleaşi termene vom avea variante de subiecte publicate.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/9 septembrie, examenul naţional de Bacalaureat are, începând cu anul şcolar 2009-2010, o nouă structură care presupune susţinerea a două tipuri de probe: evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale bacalaureatului. Circa 5000 de elevi gorjeni vor susţine noul tip de Bacalaureat în 32 de centre de examen pentru probele orale.

Calendarul Bacalaureatului
Prima sesiune are următorul calendar (înscrierea elevilor se face în intervalul 14 – 18 decembrie 2009): probe orale: 15-17 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), 15-17 februarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), 19 – 29 aprilie 2010: evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi 31 mai – 4 iunie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C); probe scrise (după încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevăzută pentru data de 11 iunie 2010): 28 iunie 2010 – Limba şi literatura română – proba E) a), 29 iunie 2010 – Limba şi literatura maternă – proba E)b), 30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului – proba E) c) şi 2 iulie 2010 – proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 3 iulie 2010 (până la ora 16.00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 5-6 iulie 2010, iar afişarea rezultatelor finale în ziua de 7 iulie 2010.Sesiunea de toamnă se va desfăşura între 23 august şi 8 septembrie 2010, înscrierile fiind stabilite pentru săptămâna 5-9 iulie 2010.
Absolvenţilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au susţinut aceste probe, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Acestea vor fi însoţite de suplimente descriptive ale certificatului de competenţă care conţin descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se vor completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. Foarte important, elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.Toate aceste evaluări se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.
Probele scrise prin care sunt cuantificate competenţele formate pe durata învăţământului liceal se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii formate de inspectoratul şcolar judeţean. Probele sunt următoarele: probă scrisă la limba şi literatura română, comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările; probă scrisă la limba şi literatura maternă ; o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră; o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate.

One Comment on “Elevii gorjeni încep BAC-ul în februarie”

Comments are closed.