Elevii de la Peștișani și Bustuchin la practică în PORTUGALIA!

În perioada 16.01.2023 – 04.02.2023, un grup de 19 elevi de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani  și Liceul Tehnologic Bustuchin, efectuează stagii de practică în Portugalia.

Mobilitatea se desfășoară în cadrul Proiectului nr.: 2022-1-RO01-KA121-VET-000054070, Cod de Acreditare VET Erasmus+:2021-1-RO01-KA120- VET-000046724, finanţat de UE,  prin Programul Erasmus+1, Acţiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării  – Formare profesională (VET), derulat de Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși,, Peștișani în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Bustuchin şi Liceul ,,Gheorghe Tatarescu” Rovinari, parteneri în Consorțiul Județean ,,GJ-Consortium in Europe”.

Elevii sunt în clasa a XI-a învățământ profesional cu specializările: Mecanic auto, Sudor și Electromecanic și participă la stagii de practică la companii care oferă formare profesională  în vederea calificării, perfecționării sau recalificării  pentru ocupațiile cerute pe piața muncii la standarde înalte și o bună calitate a formării organizată pe module, dispunând de ateliere și laboratoare bine dotate, de tutori acreditați, vorbitori de limbi străine, persoane cu experiență în domeniu, care permit  dobândirea de către elevi a competențelor stabilite în curriculumul școlar.

Stagiile de practică se desfăşoară în baza unui Acord de Învăţare stabilit între instituţiile partenere și sunt recunoscute de către școala de trimitere prin Sistemul European de Credite Transferabile-ECVET.

Se urmărește prin mobilitate dezvoltarea la elevi de competențe relevante pentru domeniul de pregătire și calificarea participanților prin cunoașterea și folosirea de echipamente, utilaje si tehnologii actuale, realizarea de activități specifice locului de munca in contexte competitive, la nivel internațional, dar și consolidarea de  competențe cheie și abilități transversale (de comunicare în limba străină și TIC), competențe sociale, interculturale.

Elevii s-au arătat încântați de stagiile de practică efectuate în străinătate, de cunoștințele și abilitățile dobândite, mai ales că, mulți își doresc ca după încheierea studiilor să profeseze în domeniul  în care s-au specializat.

De asemenea, o deosebită încântare pentru participanții la mobilitate au fost vizitele efectuate în locuri istorice si pitorești din Portugalia, în cadrul activităților culturale, ca exemplu fiind: vizitarea orașului Lisabona, Fatima, Obidos, Palatul Quinta de Regaleira, Gradina Botanică, Ocenariul din Lisabona, Pavilionul Cunoașterii,  Boca del Inferno, Capo da Roca, Cascais, podul Vasco da Gama,  Pavilionul Cunoașterii, Sintra,  Peșterile Mira de Aire,  Stadionul Sporting.

Participanții sunt mai independenți, mai responsabili și povestesc cu entuziasm experiența trăită, și își reamintesc cu plăcere  obiectivele turistice mai importante pe care le-au vizitat în zilele libere. 

Director adjunct LT Peștișani, Marinela ILIESCU – Responsabil proiect