Elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a dau examen

Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014 – 2015 vor avea loc în perioada 18 mai – 3 iunie 2015. Acestea se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei școli primare/gimnaziale.

Elevii dau teste de tip PISA
Elevii dau teste de tip PISA

Potrivit calendarului, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a are loc în intervalul 18 – 20 mai. Astfel, pe 18 mai 2015 este programată proba scrisă la Limba română, pe 19 mai – proba de citire la Limba română şi de scriere şi citire la Limba română pentru minorităţile naţionale, pe 20 mai – Matematică, pe 21 mai – scris Limba maternă, iar pe 22 mai – citit Limba maternă.
La sfârşitul clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 26 mai – Limba română, 27 mai – Matematică, 28 mai – Limba maternă. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie cu proba de Limbă şi comunicare şi se încheie pe 3 iunie cu proba de Matematică şi Ştiinţe ale naturii.
Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a si a VI-a se organizează în acest an pentru a doua oară în România, iar subiectele pe care le vor primi elevii vor fi unele cu nivel mediu de dificultate, formulate după modelul testelor internaționale PISA.
Subiectele de la Evaluarea Națională 2015 vor fi realizate de o comisie specială, formată din cadre didactice propuse de Ministerul Educației. Lucrările elevilor vor fi corectate de doi profesori diferiți: învățătorul/profesorul de la clasă și un alt profesor străin, pe baza baremului de corectare.
Notele pe care le vor obține elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a la Evaluarea Națională 2015 nu vor fi făcute publice și nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi introduse în aplicația electronică a Ministerului Educației. Acestea pot fi vizualizate doar de elev și părinții săi, pe baza unei parole.

Ce cuprind testele?

Subiecte de Evaluare Națională la clasa a II-a: primul test vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise; al doilea test vizează evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite; al treilea test vizează evaluarea competențelor de matematică; pentru rezolvarea subiectelor elevii vor avea la dispoziție 30 de minute pentru fiecare test în parte.
Subiecte de Evaluare Națională la clasa a IV-a: primul test vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română; al doilea test vizează evaluarea competențelor de matematică; pentru rezolvarea subiectelor elevii vor avea la dispoziție 60 de minute pentru fiecare test în parte.
Subiecte Evaluare Națională clasa a VI-a: primul test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculara „Limbă si comunicare”; al doilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii”; pentru rezolvarea subiectelor elevii vor avea la dispoziție 60 de minute pentru fiecare test in parte.