Elevi gorjeni, pregătiți pentru piața muncii

La finele săptămânii trecute, la Colegiul Auto Traian Vuia Tg-Jiu a avut loc festivitatea de premiere a elevilor implicaţi în anul I de implementare a proiectului „Stagii de pregătire practică de calitate – elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii!”. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, în cadrul Domeniului major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

În acest proiect a existat o colaborare foarte strânsă între reprezentanții județului Gorj și ai județului Alba
În acest proiect a existat o colaborare foarte strânsă între reprezentanții județului Gorj și ai județului Alba

Acest proiect se derulează de-a lungul a doi ani. Astfel, la 31 august 2011 s-a finalizat primul an de implementare a proiectului; începând cu 1 august 2011, are loc implementarea celui de-al doilea an.
Prin proiectul „Stagii de pregătire practică de calitate – elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii!” se doreşte punerea în practică a unui parteneriat activ şi eficient, extins la nivelul a 4 judeţe (Timiş, Sălaj, Alba şi Gorj), între partenerii din proiect şi agenţi economici, în vederea comunicării inter-instituţionale, pentru asigurarea cadrului necesar de desfăşurare de către elevi a stagiilor de pregătire practică, facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi acomodarea elevilor la condiţiile concrete existente în aceste unităţi. Acest proiect se adresează unui grup ţintă format din 396 de elevi din sistemul naţional de învăţământ, la calificările strungar/CNC – nivel 2 şi 3, mecanic auto – nivel 2 şi tehnician transporturi – nivel 3. Prin intermediul acestui proiect, se urmăreşte creşterea relevanţei rezultatelor dobândite de elevi la locul de muncă prin dezvoltarea abilităţilor practice ale acestora în vederea integrării cu uşurinţă, după absolvire, pe piaţa muncii.
Echipa de implementare a proiectului a cuprins următoarele persoane: Cornel Stelian Sandu – manager de proiect; profesor Marinela Ciortan – coordonatorul stagiilor de pregătire practică la nivelul judeţului Gorj, inspector şcolar IŞJ Gorj; Alina Dănăricu – director CATV; Cerasela Băltăreţu – profesor CATV; Alexandra Popa – coordonatorul proiectului la nivelul judeţului Alba, inspector şcolar IŞJ Alba; Ana Coman – responsabilul financiar al proiectului. De asemenea, au fost prezenţi, în calitate de invitaţi – experţi monitorizare, Mircea Duca şi Adina Ulican. Agenţii economici implicaţi au fost reprezentaţi de tutorii proiectului: S.C. KILOMETRUL 0 S.R.L. (Burlan Armega Daniel), S.C. PROAUTO S.R.L. (Ionică Toma Lucian), S.C. NURVIL AUTO S.R.L. (Luca Traian) şi S.C. KRAFT S.R.L. (Popescu Gheorghe Lucian).
În cadrul proiectului urmau să fie premiaţi 36 de elevi ce au efectuat practica de specialitate la agenţii economici menţionaţi. Cum 3 dintre elevii participanţi au absentat în perioada de practică, au fost premiate doar 33 de persoane. Acestea au primit suma de 430 de lei/persoană; de asemenea, trei dintre elevii CATV au mai fost răsplătiţi cu suma de 1800 de lei, este vorba de  Şolea Ioan Cosmin, Copcă Vasile Gabriel şi Irimia Marian.
Constantin Seceleanu