Abandonul școlar, problemă a învățământului gorjean actual

Un număr important de elevi au abandonat școala în anul școlar 2011-2012. Chiar dacă cifra nu este îngrijorătoare ca pondere la nivel județean, este clar că avem o problemă cu păstrarea elevilor în interiorul sistemului educativ obligatoriu. CJRAE Gorj a finalizat un raport pe această temă raportat la 104 școli.

Sunt tot mai mulți elevii care abandonează timpuriu școala în județul Gorj
Sunt tot mai mulți elevii care abandonează timpuriu școala în județul Gorj

Așa cum ne-a declarat prof. Natalia Mihai, director C.J.R.A.E. Gorj, părăsirea sistemului educativ înaintea obținerii unui certificat de studii este un fenomen cu implicații grave asupra dezvoltării personale a elevilor si a șanselor lor de integrare socială și profesională. De aici necesitatea de un studiu diagnostic care să scoată în evidență care este rata abandonului, care sunt zonele cele mai atinse de acest fenomen și mai ales care sunt cauzele principale pentru toate grupele de vârstă școlară.
Despre proporțiile abandonului școlar
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Edu­cațională Gorj a realizat un studiu al cazurilor de aban­don școlar înregistrate în anul școlar 2010 – 2011 la nivelul județului Gorj, precum si a cauzelor care au determinat pentru fiecare caz in parte fenomenul. Astfel, situația abandonului școlar la nivelul județului Gorj a fost realizată pe baza informațiilor primite din 104 unități de învățământ, 24 unități școlare fiind de pe raza municipiului Tg– Jiu (15 licee și 9 școli generale) și 80 din afara municipiului ( 18 licee și 62 școli generale).
Potrivit datelor oferite de unitățile de învățământ din județul Gorj, în anul școlar 2010 – 2011, 245 de elevi au renunțat să mai meargă la școală, pierzând astfel orice oportunitate de progres educațional și personal. Dintre aceștia 33,47% provin din mediul urban și 66, 53% provin din mediul rural, 49,39% sunt băieți și 50,61% sunt fete, 62,04% sunt elevi români și 37,96% elevi de etnie rromă.
Cele mai multe cazuri de abandon școlar au fost înregistrate la unitățile de învățământ din afara municipiului Tg-Jiu,  respectiv163 de cazuri, 34,29%  la liceu și 32, 24% la școlile generale. La nivelul municipiului Tg-Jiu au fost înregistrate 82  cazuri de abandon, 20,82% la unitățile de învățământ liceal si 12, 65% la școlile generale.
Pe cicluri de învățământ, situația abandonului școlar arată că cei mai mulți elevi care  nu reușesc să termine studiile sunt elevi de liceu: 111 elevi din învățământul liceal au abandonat școala, urmează apoi elevii din învăţământul gimnazial cu 101 cazuri si elevii din ciclul primar cu 33 cazuri.

Cauzele abandonului școlar în Gorj
Potrivit raportului CJRAE Gorj, în ierarhia cauzelor abandonului școlar se situează pe primul loc repetenția, 21, 47% dintre elevi au părăsit sistemul de învățământ din aceasta cauză. Celelalte cauze  de natură social – familială: plecarea părinților în străinătate, lipsa de implicare a familiei, căsătoria, familia dezorganizată. Copiii ai căror părinți au plecat să lucreze în străinătate reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă expusă riscului de abandon școlar, 19,66 % din cazurile de abandon înregistrate se datorează plecării părinților la muncă în străinătate; 14, 73% dintre elevi au renunțat la școală pentru a se căsători; 11, 54 %  au abandonat școala din cauza situației materiale precare; 7, 69 % datorită lipsei de implicare a familiei ; 7, 69 % datorită unei motivații scăzute pentru activitatea școlară; 7, 05% din cauza prestării diferitelor activități aducătoare de venit si 6, 09% din cauza dezorganizării vieții de familie.
Rata abandonului școlar se menține ridicată în unitățile de învățământ cu o pondere mai mare de elevi rromi, în anul școlar anterior 37,96% dintre cazurile de abandon înregistrate la nivelul județului Gorj provenind din rândul acestora. Cei mai mulți elevi de etnie rromă au întrerupt școala după absolvirea ciclului primar, 20 în clasa a V- a și 17 în clasa a VI – a. Unii dintre elevii rromi renunță la școală pentru a-și însoți părinții la muncă în străinătate, alții rămân in grija unor persoane care nu valorizează școala, iar alții respectă modelul de viață tradițional căsătorindu-se de la o vârstă destul de fragedă.