Elevi de la „Magheru”, la practică în Anglia

În anul școlar următor 60 de elevi de la Colegiul  Tehnic ”Gheorghe Magheru” vor învăța în Anglia, timp de trei săptămâni,  în cadrul proiectelor Leonardo da Vinci, în două domenii importante. Aceste sunt:pregătire profesională la standarde europene în domeniul protecției mediului, condiție de dezvoltare durabilă și stagii de pregătire practică la standarde europene  pentru dezvoltarea competențelor profesionale și dezvoltare personală.

Colegiul  Tehnic ”Gheorghe Magheru”, o adevărată școală europeană
Colegiul Tehnic ”Gheorghe Magheru”, o adevărată școală europeană

La aceste proiecte vor participa elevi de la profilele Resurse naturale și protecția mediului și Instalații electrice, care, pe durata stagiului, vor parcurge modulele aferente perioadei de practică corespunzătoare programei școlare.
Astfel, aceștia vor avea șansa de a învăța și lucra alături de colegi de ai lor din Anglia, de a cunoaște și a lua contact cu noile tehnologii din domeniu, care, ulterior, să le permită o inserție mai rapidă pe piața muncii din țara noastră sau din UE.
”Proiectul va asigura pregătirea consistentă a elevilor în ceea ce privește cunoașterea limbii engleze, prin asigurarea de cursuri atât în țară, înaintea plecării cât și în Anglia, lucru ce va contribui decisiv la formarea  lor și la deschiderea unor alternative de dezvoltare personală”, a declarat prof. Marius Buzera coordonatorul celor 2 proiecte.
Elevii vor fi însoțiți, în permanență, de 6 cadre didactice, care vor urmării și monitoriza în permanență activitățile acestora.
Pe lângă cele două proiecte, Colegiul Magheru așteaptă rezultatele evaluării a altor două proiecte cu finanțare europeană, este vorba de proiect Leonardo de tip VetPro și a unui de tip TOI (transfer de inovație), care ar putea aduce unitatea școlară în situația de a atrage de la Uniunea Europeană nu mai puțin de 300000 Euro, bani pentru pregătirea elevilor și a cadrelor didactice.
Dacă ținem cont și de faptul  că în luna octombrie a acestui an  10 cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar din UE vor fi oaspeții liceului Magheru, că alte două cadre didactice ale acestui liceu se vor deplasa la o întâlnire de lucru în Turcia, putem concluziona, fără să greșim, că implementarea dimensiunii europene în actul didactic asigurat la acest liceu este una de foarte accentuată și benefică elevilor acestuia.

Colegiul  Tehnic ”Gheorghe Magheru”, o adevărată școală europeană