Ecaterina Andronescu așteptată la conferințele UCB

Universitatea „Constantin Brâncuși”(UCB) din Târgu Jiu va organiza anual, începând cu luna iulie a anului 2019, seria de conferințe sub genericul Provocările viitorului. Dialog la „Poarta Infinitului”. La prima ediție, din perioada 22-27 iulie 2019, este așteptată și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale.

Ecaterina Andronescu anunță un viitor interesant pentru școala românească


Intenția organizatorilor este de a susține anual la Târgu Jiu, pe parcursul unei săptămâni, o serie de conferințe de anvergură națională și internațională în care se vor dezbate teme de interes public de actualitate și perspectivă, cu participarea unor personalități dintre cele mai competente și creative din țară și din alte țări, care pot aduce clarificări alternative viabile de soluționare în temele discutate. Edițiile se vor bucura de participarea reprezentanților mass/media. Dezbaterile sunt deschise publicului.

Prima ediție a seriei de conferințe de la Târgu Jiu va avea loc în zilele de 22-27 iulie 2019 la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în amfiteatrul ”Auditorium Maximus” din Complexul Debarcader, strada Tineretului nr. 4. La această ediție a seriei de conferințe sunt invitați academicieni, profesori universitari și din mediul preuniversitar, cercetători științifici, reprezentanți ai presei și administrației publice centrale și locale. Vor susține conferințe: prof. univ. dr. Andrei Marga, acad. Nicolae Manolescu, prof. univ. dr. Adrian Gorun, prof. univ. dr. Constantin Brătianu, prof. univ.dr. Dumitru Miron, prof. univ. dr. Toader Nicoară, prof. univ. dr. Ion Cucui, prof. univ.dr. Octavian Mândruț, prof. univ. dr. Ion Ciucă, prof. univ. dr. Adrian Curaj, prof. univ. dr. Mihai Păunică, dr. Șerban Constantin Iosifescu, dr. Constanța Valentina Mihăilă, dr. Valentin Popescu, dr. Corina Marin din cadrul MEN și ministrul de resort, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu.

Problematica orientativă a primei ediții a seriei de conferințe de la Târgu-Jiu (22-27 iulie 2019): 

 • Starea actuală a învățământului din România,
 • Tradiție și inovare în învățământul din România,
 • Criza învățământului și multiplele sale conotații, 
  Schimbări în învățământul de astăzi,
 • Influențele noilor tehnologii asupra procedului de învățământ,
 • Competitivitatea, calitatea și evaluarea calității în învățământ.
 • Reforma curriculumului – nucleu al schimbării din învățământul preuniversitar,
 • Dezvoltarea învățământului profesional,
 • Învățământul superior (licență, master, doctorat),
 • Modul de aplicarea programelor PISA și Bologna,
 • Perspectivele postBologna,
 • Cercetarea științifică și inovația pedagogică,
 • Bazele psihologice ale învățământului,
 • Finanțarea învățământului,
 • Pregătirea cadrelor didactice,
 • Statutul social real al profesorului,
 • Selectarea responsabililor educaționali,
 • Evaluarea educabililor și formabililor,
 • Noile educații.