Dumitru Cauc-istoricul gorjean ce va rămâne în istorie făcând istorie

 

La începutul lunii iunie 2016, la recomandarea mentorului meu, ilustrul istoric și profesor universitar Dinică Ciobotea din Craiova, primeam titlul unei comunicări al cărei autor este Dumitru Cauc* – doctor în istorie, profesor la Școala Gimnazială „Victor Popescu” Valea cu Apă, comuna Fărcășești, județul Gorj, despre care auzisem dar pe care nu îl cunoscusem – pentru a-l prinde de urgență în programul de comunicări al Simpozionului Național de Istorie „România în Primul Război Mondial”, ediția I – Campania din 1916. Centenar”, ce urma să se desfășoare în zilele de 17-18 iunie 2016 la Mănăstirea Bistrița, comuna Costești, județul Vâlcea, comunicare ce ulterior a fost introdusă în volumul 100 de ani de la intrarea României în Războiul Reîntregirii Neamului (1916-2016), alcătuit din lucrările științifice prezentate în cele cinci sesiuni ale simpozionului respectiv. Volumul, aflat încă în faza de manuscris, va fi publicat la Editura Universitaria din Craiova, sub egida Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” (Râmnicu-Vâlcea) al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Este vorba de comunicarea cu titlul Activitatea detașamentului de partizani condus de sublocotenentul Victor Popescu din Valea cu Apă (decembrie 1916 – mai 1917), un studiu excepțional privitor la activitatea de sabotare a trupelor de ocupație germano-austro-ungare și a noilor autorități.

Prezent la manifestarea de la Bistrița, împreună cu juristul Ion Gruescu – fost primar al comunei Negomir, județul Gorj, la acel moment consilier local – care a prezentat la rândul său comunicarea cu titlul Monumentul dedicat eroilor localității Negomir, județul Gorj, istoricul Dumitru Cauc și-a lansat și cartea la care a lucrat, așa cum mărturisește, o viață – Monografia comunei Negomir, vol. I și II, publicată în 2016 la Editura Universitaria din Craiova, pe care aveam să o primesc peste un an, într-o ediție nouă – revizuită, adăugită și îmbunătățită, la Drobeta-Turnu Severin, cu prilejul unei manifestări de suflet românesc asupra căreia voi reveni pe scurt mai jos. Cu acest eveniment editorial, moderat de istoricul Dinică Ciobotea, s-a încheiat prima ediție a simpozionului dedicat Războiului Reîntregirii Neamului.

Așa l-am cunoscut pe cel ce avea să-mi devină ulterior prieten și colaborator, Dumitru Cauc, un om sensibil, dedicat profesiei, un patriot și binefăcător culturii neamului.

Spre sfârșitul anului 2016 a urmat colaborarea la realizarea volumului omagial dedicat profesorului și cercetătorului craiovean Dinică Ciobotea, la împlinirea a 70 de ani de viață, profesorul Dumitru Cauc fiind unul dintre cei peste 80 de autori ai acestuia. Este vorba despre volumul Istoricul Dinică Ciobotea la 70 de ani (602 pagini format B5), alcătuit și îngrijit de Constanțiu Dinulescu și Eugen Petrescu, publicat în 2017 la Editura Universitaria din Craiova, sub egida Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, Facultății de Științe Sociale a Universității din Craiova, Filialei Dolj a Societății de Ștințe Istorice din România și a Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” din Râmnicu-Vâlcea al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Volumul a fost lansat în trei reședințe de județ din Oltenia: joi, 27 aprilie 2017, la Universitatea din Craiova (manifestare editorială desfășurată în prezența a peste 100 de istorici, oameni de cultură etc., într-un cadru academic, de înaltă ținută, la care a participat și profesorul Dumitru Cauc); joi, 1 iunie 2017, la Palatul Culturii „Teodor Cotescu” din Drobeta-Turnu Severin, în cadrul Simpozionul Internațional „Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate”, ediția a X-a, 1-3 iunie 2017 – organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universității din Craiova – manifestare prilejuită de declararea anului 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Evenimentul editorial s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Nicodim – episcopul Severinului și Strehaiei, coordonatorul simpozionului, a Preasfințitului Siluan – episcopul Ortodox Român al Ungariei, care a prezidat lucrările simpozionului și a unui auditoriu select format din conferențiarii participanți la lucrările simpozionului; joi, 15 iunie 2017, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea (manifestare desfășurată în prezența a peste 80 de oameni de cultură, din Râmnicu-Vâlcea și din localitățile vecine).

Profesorul Dumitru Cauc este prezent în acest volum la capitolul I, pagina 85, cu un omagiu – Dinică Ciobotea, un nume de referință în cartea de valori a Olteniei și la capitolul II, paginile 138-143, cu un articol de referințe și aprecieri – Mari spirite culturale ale Olteniei. Profesorul Dinică Ciobotea, o viață dedicată cercetării istorice.

Dumitru Cauc, dincolo de profesorul de la clasă

De apreciat faptul că prietenul, de acum, Dumitru Cauc este omul care nu se mulțumește doar cu predarea istoriei la orele de curs, așa cum obișnuiesc marea majoritate a colegilor săi din județ și din țară, ci și cu scoaterea din bezna trecutului a acelor elemente ce ne definesc ca neam, insistând cu hotărâre pe valorizarea și eternizarea lor, sub forma unor articole sau studii științifice pe care le face cunoscute prin intermediul publicațiilor locale și regionale – ziare („Ziarul Gorjului”, „Jurnalul de Fărcășești” etc.) și reviste de specialitate („Litua”, „Buridava” etc.), sau al unor cărți (cea amintită mai sus, la care se adaugă „Contribuții la cunoașterea domeniului mănăstiresc din Oltenia”, publicată la Editura Scrisul Românesc din Craiova în 2011), pentru a fi de folos și altora, în special celor ce vin după noi. Mai mult de atât, insistă pe valorizarea și pe eternizarea faptelor de arme ale strămoșilor, fapte ce ne-au permis mai întâi formarea noastră ca popor apoi continuitatea în acestă vatră de-a lungul secolelor. Așa se explică faptul că în anul 1996, un grup de inițiativă, condus de inimosul profesor și cercetător Dumitru Cauc, a ridicat în cinstea eroului gorjan Victor Popescu un monument, iar instituției de învățământ din localitatea în care acesta s-a născut, a crescut, a trăit și i-a educat pe copii, ca învățător, i-a fost dat numele său – Școala Gimnazială „Victor Popescu” Valea cu Apă.

În urmă cu o lună, pe 11 iulie, ca invitat al istoricului Dumitru Cauc, am fost martorul unui eveniment ce se adaugă cu cinste celor amintite mai sus, dând dimensiunea reală a acestui om de acțiune. În această zi, începând cu ora 10.00, împreună cu mai mulți oameni de cultură din Dolj, Gorj și Mehedinți am trăit un moment de neuitat. Am participat la ceremonia militară și religioasă de dezvelire și de sfințire a unei plăci comemorative, de cinstire și aducere aminte, pe care se află textul sentinței dată la 8 iulie 1917, la Turnu Severin, de către Consiliul de Război al Comandaturii de Etapă, nr. 22 și numele celor zece martiri gorjeni din grupul de partizani condus de învățătorul Victor Popescu, „osândiți la moarte pentru trădare în timp de război” și executați în noaptea de 10-11 iulie 1917 de către autoritățile militare germane în punctul „Dealul Aluniș”: notarul Constantin Cojocaru din Negomiru, moșierul Mihai Cernăianu din Horăști, învățătorul Nicolae Popescu din Covrigi, plugarii Stancu Croitoru, Tudor Ungureanu și Ilie Giumanca din Grozești, plugarii Nicolae Marcu din Dragotești și Ion Norocea din Bolboși, primarul Petre Vâlceanu din Bolboși și notarul Ion Brăescu din Bolboși.

Manifestarea a fost organizată la inițiativa și sub coordonarea istoricului Dumitru Cauc, ajutat de omul de afaceri Vasile Mitroiu (urmașul unuia dintre martiri) și a constat în slujba de sfințire a plăcii memoriale, parastasul pentru sufletele eroilor-martiri, alocuțiuni și depuneri de coroane și jerbe de flori. Întregul program s-a desfășurat în prezența urmașilor celor zece martiri, a militarilor din Garnizoana Drobeta-Turnu Severin, a oficialităților mehedințene și gorjene – primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Screciu, subprefectul județului Mehedinți, Andrei Stănișoară, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Gheorghe Nichifor, primarul comunei Negomir, Tudor Oiță, dar și fostul primar, Ion Gruescu (în prezent consilier local), primarul comunei Bolboși, Gheorghe Bilea –, a șefului Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale, conf. univ. dr. Tudor Rățoi. Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost reprezentată de președintele acesteia, istoricul Eugen Petrescu (care a rostit o alocuțiune) și juristul Nicolae Dobrică, în calitatea de membru.

Organizatorii manifestării și-au exprimat public dorința ca în 2018, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, să ridice un monument pe locul execuției celor zece martiri.

Cu acest prilej, am avut plăcuta surpriză să primesc din partea prietenului Dumitru Cauc Monografia comunei Negomir (921 pagini, format B5): vol. I – Oamenii și mediul, societate și economie (380 pagini) și vol. II – Viața spirituală a localității (541 pagini, din care 41 pagini ilustratii foto color), ediția a II-a revizuită, adăugită și îmbunătățită, publicată la Editura Universitaria din Craiova în 2016, sub egida Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, a Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj și a Ligii Culturale „Fii Gorjului” (cu o prefață semnată de prof. univ. dr. Emil Gheorghe Moroianu). M-a onorat gestul autorului, mai ales că pe volumul I se află și o dedicație: „Domnului profesor Eugen Petrescu, cu respect, spre aducere aminte. 11 iulie 2017, Drobeta-Turnu Severin”.

Monografia comunei Negomir este o lucrare model, bine gândită și structurată, ce scoate în evidență istoria unei localități, ale cărei vetre istorice sunt atestate în documente începând cu a doua jumătate a secolului al XV-lea, urmele materiale descoperite aici ducându-ne însă mult mai adânc, până în neolitic. Prin aceasta, istoriografia română adaugă o filă importantă la marea carte a neamului nostru, iar autorul se adaugă cu cinste galeriei vrednicilor istorici iubitori de Țară.

Istoricul Dumitru Cauc și crezul său pentru eroi

În urmă cu doar câteva zile istoricul Dumitru Cauc, alături de mai tinerii istorici gorjeni Andrei Popete-Pătrașcu și Valentin Pătrașcu, a purtat drapelul național pe umeri la Mărășești, cu prilejul cinstirii memoriei eroilor români căzuți acum 100 de ani în luptele din Moldova. De asemenea, la Focșani, într-un cadru special, a prezentat două comunicări: Mărturiile unui participant la Primul Război Mondial (inclusiv de la Mărăști); Sprijinul dat de locuitorii județelor Gorj și Mehedinți luptei împotriva ocupației germane în anul 1917. De precizat că la inițiativa și sub coodonarea subsemnatului – în calitatea de președinte al Filialei Județene  „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – un număr de 20 de membri activi și simpatizanți din filialele București (Grigore Buciu, Radu Ștefan Vergatti, Cristina Narcisa Vergatti, Andrei Popete-Pătrașcu, Radu Petrescu-Muscel), Dolj (Dinică Ciobotea, Marius Turaiche, Toma Rădulescu), Gorj (Dumitru Cauc, Dumitru-Valentin Pătrașcu), Hunedoara (Ioan Dorel Șchiopu, Maria Șchiopu, Andrei Șchiopu, Maria Șchiopu) și Vâlcea (Eugen Petrescu, Nicolae Ștefănescu, Nicolae Dobrică, Petre Simion Cichirdan, Constantin Mănescu, Dumitru Garoafă) au participat duminică, 6 august și luni, 7 august 2017 la manifestările militare, religioase și culturale organizate la Mărășești și Focșani, județul Vrancea cu prilejul Centenarului Marelui Război. Mărășești, 1917-2017.

Așa se face că, duminică, 6 august, grupul a participat la manifestările organizate, începând cu orele 18.00, de către Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean Vrancea la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, în cadrul cărora a fost depusă o coroană de flori, apoi, luni, 7 august, în cadrul programului de cercetări „Pe urmele eroilor și martirilor neamului”, desfășurat sub egida Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” (Râmnicu-Vâlcea) al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, un număr de 12 cercetători – cadre universitare, doctori și doctoranzi în istorie, ofițeri în rezervă și în retragere, arhiviști, muzeografi, publiciști etc. – membri ai centrului vâlcean de cercetări, au susținut o serie de comunicări în cadrul Simpozionului Național de Istorie „România în Primul Război Mondial, ediția a II-a – Campania din 1917. Centenar”, desfășurat la Hotel Pandora Sport din municipiul Focșani. Din cele peste 40 de comunicări înscrise în program, au fost prezentate în rezumat 15 comunicări, autorii acestora fiind: prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti (membru al Academiei Oamenilor de Știință din România), prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (coordonator științific al Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”), av. dr. Cristina Narcisa Vergatti (Baroul București), gl. bg. (rtr) Grigore Buciu (șef al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, 1998-2000; vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”), prof. Dumitru Garoafă (arhivist, consilier superior în cadrul Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale), prof. dr. Dumitru-Valentin Pătraşcu (muzeograf în cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”), Radu Petrescu-Muscel (publicist), col. (r) dr. Marius Turaiche (artist plastic, cercetător, publicist), prof. dr. Dumitru Cauc (profesor de istorie la Școala Gimnazială „Victor Popescu”, Valea cu Apă, jud. Gorj), prof. dr. Toma Rădulescu (muzeograf, Muzeul Olteniei),  prof. Andrei Popete-Pătrașcu (profesor de istorie la Școala Gimnazială „Mexic” din București, președinte la Asociația Cultural-Istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” din Târgu-Jiu), pr. drd. Constantin Mănescu-Hurezi (preot paroh la Parohia Horezu II – Urșani, jud. Vâlcea).

La încheierea lucrărilor, l-am invitat pe distinsul profesor și cercetător Dumitru Cauc, alături de ceilalți participanți, în 2018, la ediția a 3-a a simpozionului, ce se va desfășura la Alba-Iulia, cu noi și interesante comunicări legate de Războiul Reîntregirii Neamului, ediție ce va fi dedicată Centenarului Marii Uniri. De asemenea, toți cei prezenți au fost rugați să-și aducă contribuția, în localitățile de care aparțin, la organizarea Concursului școlar de eseuri, desen și pictură cu caracter istoric ce se va desfășura în 2018 la nivelul învățământului preuniversitar, sub egida Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”.

Istoria o fac oamenii, iar oamenii rămân în istorie prin faptele lor, bune sau rele. Concluzionând, putem spune că Dumitru Cauc este istoricul ce va rămâne în istorie făcând istorie, prin faptele sale bune. Felicitări domnule profesor și cercetător, salvator și promotor al trecutului românesc din ținuturile Gorjului și în egală măsură promotor al memoriei marilor valori umane ale neamului!

 

Notă

*S-a născut în 1953 în fosta comună Raci, localitate desființată prin reforma administrativă din 1968 și trecută în componența comunei Negomir, județul Gorj; este absolvent al școlii primare și gimnaziale din localitatea natală (1960-1968) și al Liceului Teoretic Bâlteni, Gorj (1968-1972), licențiat al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1976) și al Facultății de Litere a Universității din Craiova (2004), doctor în istorie al Universității din Craiova (2006); este cercetător, monograf, poet și publicist, autor a două volume cu caracter monografic și de sinteză istorică, publicate în 2011 și 2016, și al unui volum de poezie („Rădăcini”, Ed. Scrisul Românesc, 2011); activitatea profesională l-a purtat pe la catedrele a trei școli: Școala Generală cu clasele I-VIII Damian-Sadova (jud. Dolj), Liceul Tehnologic Bâlteni și Școala Gimnazială „Victor Popescu” Valea cu Apă, com. Fărcășești (jud. Gorj), la ultima îndeplinind mulți ani și funcția de director; este membru al Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj.

Eugen Petrescu