Două proiecte pentru tineri

În perioada septembrie – decembrie 2009, Asociaţia EUROPROTECTOR a realizat o campanie de informare şi consiliere a tinerilor din Dolj şi Gorj în privinţa sănătăţii reproducerii/ planificării familiale, prin intermediul proiectelor „Fii responsabil!” şi „Tânar, informat, sănătos”.  Aceste proiecte au fost sprijinite financiar de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin  Direcţiile Judeţene pentru Tineret Dolj şi Gorj. Proiectele s-au adresat unei nevoi reale şi concrete a tinerilor, deoarece datele din teren confirmă aceasta problemă, statisticile oferite de Direcţia de Sănătate Publică Dolj aratând în semestrul I 2009 o creştere alarmantă a numărului avorturilor la cerere (cu 33%) faţă de anul trecut – cifrele reflectând doar serviciile din sistemul public.
În cadrul proiectului „Fii responsabil!” au fost realizate 124 ore de informare în instituţii de învăţământ din mediul urban, cu participarea a 384 tineri din Dolj şi 367 tineri din Gorj, iar 50 de tineri din ambele judeţe au fost pregătiţi ca promotori în domeniul promovării sănătăţii reproducerii/ planificării familiale.
Prin proiectul „Tânar, informat, sănătos”au fost pregatiţi ca promotori în domeniul promovarii sănătăţii reproducerii/ planificării familiale în mediul rural 77 asistenţi medicali comunitari şi 794 tineri din mediul rural din judeţele Dolj şi Gorj au beneficiat de informare şi consiliere.