Exemple de bune practici

Centrul Judeţean de Resurse şi  Asistenţă Educaţionala Gorj şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj a organizat vineri, 11 decembrie 2009,  simpozionul regional: ,,Exemple de bune practici în activitatea specialiştilor din C.J.R.A.E. Gorj”. La această manifestare au participat specialiştii din centrele judeţene de resurse şi  asistenţa educaţională din judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea: profesori consilieri, profesori logopezi, asistenţi sociali, documentarişti, administratori financiari, secretari. Scopul simpozionului l-a constituit realizarea unui schimb de experienţă între participanţi, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor: cadre didactice, părinţi, elevi, membri ai comunităţii locale.
În cadrul acestui simpozion, participanţii şi-au desfăşurat activitatea pe urmatoarele secţiuni: managementul documentelor; instrumente de înregistrare / evidenţa a activităţii de consiliere psihopedagogică; logopedie: terapia logopedică – tehnică şi artă; asistenţa socială: rolul asistentului social în învăţământul special integrat; informare şi documentare: punctul de documentare între cerere şi ofertă; contabilitate: managementul financiar – contabil; secretariat: managementul resurselor umane.
Parteneri în organizarea simpozionului au fost  Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj  şi Casa Corpului Didactic Gorj.